English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kasyk, Lech
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail l.kasyk@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2095
Abstract Przedstawiono konstrukcję stref niebezpieczeństwa na przeprawie promowej, opartą na pojęciu domeny statku na skrzyżowaniu. Rozpatrzono cztery sytuacje graniczne - momenty największego zbliżenia domen przy przejściu promu za rufą lub przed dziobem jednostki torowej. Następnie wyznaczono odległości graniczne, w jakich zawierają się strefy niebezpieczeństwa.
Pages 177-186
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords bezpieczeństwo
Keywords domena
Keywords strefa niebezpieczeństwa
Keywords przeprawa promowa
Keywords system regulacji ruchu
Title Strefy niebezpieczeństwa na przeprawie promowej
Type Review article
References
  1. Ciletti M.: Trąffic Models for use in Yessel Trafftc Systems, The Journal of Navigation vol. 31, nr 1/1978,
  2. Gucma S., Jagniszczak ].: Nawigacja morska dla kapitanów. Wydawnictwo Foka, Szczecin 1997.
  3. Kasyk L.: Analiza ruchu statków na przeprawie promowej przecinającej tor wodny pod danym kątem. Materiały z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Inżynieria Ruchu Morskiego, Sekcja Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM, Szczecin 1997.
  4. Kasyk L.: Domeny statków na skrzyżowaniu przeprawy promowej z torem wodnym w różnych systemach regulacji ruchu, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności „KONBiN 2001”, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Szczyrk 2001.
  5. Kasyk L.: Probability model of a ferry Crossing, Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Inżynieria Ruchu Morskiego, Instytut Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie, WSM Szczecin 1999.
  6. Kasyk L.: Wykorzystanie domeny eliptycznej do analizy ruchu statków na przeprawie promowej przecinającej tor wodny pod danym kątem, Zeszyty Naukowe WSM Nr 55, Szczecin 1998.
  7. Kasyk L.: Wykorzystanie pojęcia domeny w analizie ruchu statków na przeprawie promowej. Zeszyty Naukowe WSM Nr 53, Szczecin 1997.
  8. Ocena nawigacyjna możliwości współistnienia i funkcjonowania przela-downt amoniaku i kwasu siarkowego w ZCH ., Police " łącznie z przeprawą promową Police - Święta, praca zbiorowa pod kierunkiem S. Gucmy (sprawozdanie z badań). Instytut Nawigacji Morskiej WSM, Szczecin 1997.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 6
Tables 0
Published 2002-05-10
Accepted 2002-04-12
Recieved 2002-03-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds