English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Zwierzewicz, Zenon
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail z.zwierzewicz@am.szczecin.pl
Author Abramowski, Przemysław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2076
Abstract Przedstawiono problem sterowania optymalnego wraz z głównym narzędziem służącym do wyznaczania rozwiązań optymalnych - zasadę maksimum Pontriagina, a takie problem Zermello optymalnej trajektorii ruchu statku w obszarze prądów znoszących. Wyjaśniono również rozwiązanie numeryczne dla przypadku wirowego pola prądów znoszących oraz przedyskutowano otrzymane wyniki.
Pages 387-396
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title O formalnym rozwiązaniu problemu nawigacji pogodowej statku opartej na zasadzie maksimum Pontriagina
Type Original scientific article
References
  1. Breitner M., Grimm W.t Pesch H.: Barrier trajectories of a realistic mis-sile/target pursuit evasion gamę, Lecture Notes in Control and Information Sci. no3. 1156, 1991.
  2. Bryson A.E., Ho Y.C.: Applied optimal control. Blaisdel Publ. Co. 1969.
  3. Leitman G.: An introduction to optimal control. McGrawHill, NewYork 1966.
  4. Poppe H.: Beitarge zum Problem der optimalen Routung /, Wissen-schaftliche Beitrage der IH fur Seefahrt WamemUnde-Wustrow. Rostock 11 <1984)4.
  5. Wiśniewski B.: Problemy wyboru drogi morskiej statku. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991
  6. Zwierzewicz Z.: Methods of mathematical control theory and their applica-tions to some optimisation problems of modern marinę navigation. WSM Szczecin 1993.
  7. Zwierzewicz Z.: Car a the odory 's Method of Equivalent problem in Optimal Control, Zeszyty Naukowe WSM Szczecin nr 39, 1990.
Language English
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 3
Tables 0
Published 2002-05-10
Accepted 2002-04-12
Recieved 2002-03-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds