English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kowalczyk, Stanisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2051
Abstract Przedstawiono wyniki badań wpływu czynników starzeniowych na właściwości użytkowe klejowych kompozytów regeneracyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, te powodują one obniżenie właściwości użytkowych rozpatrywanych materiałów klejowych i mogą wpły wać na ograniczenie zakresu ich stosowania w tech• nologii regeneracji elementów i naprawy urządzeń eksploatowanych w obiektach pły* wających i portowych. W artykule przedstawiono wyniki badań klejowych kompozytów regeneracyjnych firmy Chester Molecular.
Pages 235-247
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords klejowe kompozyty regeneracyjne
Keywords badania
Keywords właściwości
Keywords zastosowanie
Title Badania właściwości kompozytowych materiałów regeneracyjnych w aspekcie ich zastosowań w obiektach pływających i portowych
Type Original scientific article
References
  1. Broniewski T. i in.: Metodyka badań i ocena własności tworzyw sztucznych. WNT, Warszawa 1970.
  2. Cypko E., Kowalczyk S., Raczkowski D.: Naprawa sprzętu wojskowego Z zastosowaniem materiałów szybkowiążących, Wydawnictwo MON, Warszawa 1998.
  3. Godzimirski J. i inni: Klejenie tworzyw konstrukcyjnych, WKŁ, Warszawa 1987.
  4. Godzimirski J„ Tkaczuk S.: Badanie klejowych mas regeneracyjnych w aspekcie ich zastosowania w naprawach sprzętu lotniczego, Przegląd WliOPnr (LXIX)/1997.
  5. Kotnarowska D.; Wpływ procesu starzenia na trwałość powłoki epoksydo-wej, WSI Radom. Warszawa 1994.
  6. Kowalczyk S., Raczkowski D.: Materiały kompozytowe - wpływ czynników technologicznych na własności połączeń. Materiały krajowej konferencji naukowo-technicznej Szczecin '97, Świnoujście 21.05 - 23.05.1997.
  7. Kowalczyk S.t Smal T.: Metodyka i wyniki badań klejowych kompozytów regeneracyjnych. Biuletyn WAT nr 10/00.
  8. Kowalczyk S., Smal T.: Wpływ czynników środowiskowych na właściwości kompozytu regeneracyjnego, Materiały Konferencyjne V Krajowej Konferencji - Regeneracja ’98, Bydgoszcz 1998.
  9. Kowalczyk S., Smal T.: Zmiany właściwości materiałów regeneracyjnych i ich związek z technologią regeneracji i naprawy maszyn i urządzeń, Problemy Eksploatacji nr 3/97.
  10. Materiały reklamowe firmy Chester Molecular, Belzona.Locttite.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 6
Tables 0
Published 2002-03-21
Accepted 2002-02-20
Recieved 2002-01-16


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds