English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

45 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 45 / 1993 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Ferlas, Zbigniew; Potoczek, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wraz z miniaturyzacją, wzrostem mocy obliczeniowej i spadkiem cen komputery i kalkulatory specjalizowane znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w praktyce na morzu. Autorzy podjęli próbę oceny dokładności wyznaczania efemeryd Słońca i punktu Barana obliczanych na podstawie własnych programów komputerowych, uruchamianych na IBM-PC.
 • Frankowicz, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podział nauki na nauki szczegółowe jest różnie rozpatrywany z punktu wiedzenia psychologii, socjologii, historii itp. Autor wykazuje brak jednoznaczności w definiowaniu terminu nautyka, jak i jej kwalifikacji jako nauki szczegółowej. Podejmuje próbę zdefiniowania hydronautyki jako nauki o prowadzeniu statków pływających po morzu.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono próbę wykorzystania automatyzacji manewru wejścia statku do portu w badaniach symulacyjnych. Podano algorytm sterowania oraz ograniczenia pochodzące od wiatru, prądu falowania infrastruktury obszaru podejściowego. Przedstawiono wyniki prób symulacyjnych oraz ich ocenę. Dalsze badania w tym kierunku mogą doprowadzić do ograniczenia udziału człowieka w procesie badań, a w tym skrócenia czasu oraz obniżenia kosztów badań.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęto próbę określenia wzajemnych zależności statku i nabrzeża podczas manewrów przycumowania i odcumowania. Narzędziem badawczym był model symulacyjny uruchomiony na systemie mikrokomputerowym IBM-PC. Przeanalizowano 678 wyników
 • Sokołowski, Bogusław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy związane z normalizacją morskich map nawigacyjnych. Dokonano oceny działalności organizacji międzynarodowych mających bezpośredni wpływ na normalizację wszystkich wydawnictw hydrograficznych. Przedstawiono historycznie rozwój koncepcji powstawania map międzynarodowych, powstanie i osiąfniecia takich organizacji jak IHO, CSC, BSHC.
 • Trzeciak, Stefan; Pluta, Tomasz; Chołasciński, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wiatry sztormowe generują w strefie przybrzeżnej duże fale, które działają niszcząco na nabrzeże i budowie nabrzeżne. Wobec braku precyzyjnej definicji wiatru sztormowego, autorzy przyjęli za taki wiatro o prędkości >15m/s. Analizie poddano codzienne dane obserwacyjne z lat 1966-1985 ze stacji meteorologicznych w Świnoujściu i Kołobrzegu oraz z posterunku meteorologicznego w Dziwnowie.
 • Wiśniewski, Bernard; Chomski, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Optymalizacja minimalno-czasowa drogi statku staje się ważnym kryterium ekonomicznym planowania podróży. Algorytmy komputerowe wykorzystują bieżącą informację pogodową wprowadzoną do komputera na podstawie odczytanych map faksymilowych. Autorzy przeanalizowali nową metodę wprowadzania danych, tak aby w dostatecznym stopniu odzwierciedlić warunki pogodowe, a jednocześnie umożliwić przeprowadzenie obliczeń w warunkach eksploatacyjnych statku.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds