English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

44 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 44 / 1992 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Lasek, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Obóz londyński od samego początku swojego istnienia, a więc wcześniej niż lewica, zabiegał u aliantów o zgodę na zmianę powojennej zachodniej granicy Polski przez przyznanie jej ziem po Odrę. Upatrywał w tym zadośćuczynienie za doznane od Niemców krzywdy oraz postawienie zapory na wypadek inwazji niemieckiej na przyszłość. Nie przeszkadzało to obozowi londyńskiemu równocześnie walczyć o utracone ziemie wschodnie. Determinację z jaką obóz londyński walczył o powojenne granice Polski uznano jako liczący się fakty przy ostatecznym wytyczaniu zachodniej granicy na konferencji w Poczdamie.
 • Giedrojć, Marzenna; Burger, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Po klęsce wrześniowej w 1939 r. w całym kraju powstawały setki niezależnych od siebie organizacji konspiracyjnych. Z czasem podjęto działania scalone, które doprowadziły do powołania centralnego kierownictwa podziemnej walki z okupantem. Działalność partii o różnej orientacji ideologicznej doprowadziła do rywalizacji o przejęcie władzy w wyzwolonym kraju.
 • Burger, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Chrześcijańska Demokracja od 1945 r. w sprawie zjednoczenia Niemiec przyjęła jako obowiązujące hasło: jedność i niepodzielność Rzeszy. W tej kwestii rywalizowały ze sobą orientacje adenauerowska i berlińska, pierwsza skupiona wokół K. Adenauera, druga J.Kaisera. Początkowo berlińska CDU przeciwna była rozwiązaniom federacyjnym. Nadreńska CDU odrzucała formę centralistyczną, przeciwna była też koncepcjom konfederacyjnym. Jednomyślność dotyczyła tylko potrzeby przywrócenia przedwojennego stanu terytorialnego Rzeszy na wschodzie.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę zmian w strukturze nakładów inwestycyjnych w rolnictwie na produkcję roślinną i zwierzęcą w latach 1956-1988. Na podstawie badań stwierdzono, że w procentach inwestycyjnych wystąpiło szereg nieprawidłowości. Podstawowe z nich miały miejsce w podziale nakładów inwestycyjnych między produkcją roślinną i zwierzęcą, poszczególne sektory własności i kierunki inwestowania.

  There are no files associated with this item.

 • Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozpatrzono związek informacji i czasu uwzględniając szereg czynników związanych z nauką, kulturą i cywilizacją. Rozumienie informacji przez jej użytkowników ma bowiem uwarunkowania zarówno indywidualnej jak i historycznej natur.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds