English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kirkiewicz, Józef
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Chrzanowski, Janusz
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail j.chrzanowski@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1946
Abstract Wykazano szkodliwość oddziaływania pyłów na organizmy żywe oraz maszyny i urządzenia. Wskazano na możliwość wykorzystania informacji o ziarnistości substancji do uzyskiwania produktów żądanej jakości. Opisano podstawy teoretyczne rozpraszania Reyleigha oraz Mie, jak również możliwości wykorzystania pomiarów rozproszenia do celów technicznych.
Pages 131-157
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Nowe techniki laserowe wyznaczania wielkości cząstek stosowane w ochronie środowiska i procesach technologicznych
Type Review article
References
  1. Baczewski K., Hebda M., Jaroszczyk T.: Filtracja oleju, paliwa i powietrza w tłokowych silnikach spalinowych. Warszawa, WKŁ, 1977
  2. Dayies C.N.: Deposition und Retention von Staub in den menschlichen Atemwegen. Staub 24/1964/, nr 8, s. 416
  3. Juda J.: Pomiary zapylania i technika odpylania. Warszawa, WNT, 1968
  4. Kanisz D.: Fizyczne podstawy emisyjnej analizy widmowej. Warszawa, PWN, 1973, s. 323
  5. Katalog fabryczny firmy Fritsch Laborgerateban D-6580. Idar-Oberstein /RFN/, 1984
  6. Kirkiewicz J., Bobrowski Z., Chrzanowski J.: Rola rozkładu energetycznego światła rozproszonego przy pomiarze zapylenia powietrza. Zeszyty Naukwoe WSM Szczecin, 1990, nr 39, ss. 113-131
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 12
Tables 6
Published 1992-02-01
Accepted 1992-01-06
Recieved 1991-12-08


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds