English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

43 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 43 / 1992 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono nowy poszerzony hamiltonian oscylacyjno-rotacyjny w formaliźmie HBJ. Zrobiono próbę reprodukcji widma rotacyjnego dla cząsteczki dicyjanku siarki.
 • Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  w Pierwszej części publikacji przedstawiono stanowisko badawcze i metodykę badań detonacji w mieszaninie pyłowo-tlenowej. W rozdziałach następnych, korzystając ze zgromadzonych w trakcie realizacji badań danych eksperymentalnych
 • Smólka, Aleksander; Kirkiewicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań cienkich wartsw NiO otrzymanych metodą reaktywnego rozpylania katodowego.
 • Bieg, Bohdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizę widma odbicia oparto na modelach struktury pasmowej PbSe wyliczonych przez innych autorów. Zaobserwowano osiem maksimów energetycznych w PbSe.
 • Kirkiewicz, Józef; Bieg, Bohdan; Gajewski, Romuald; Kranodębska, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono ogólną charakterystykę źródeł zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi akwenów morskich. Wskazano na metody spektroskopowe, jako wyróżniające się największą czułością pomiaru zaolejenia.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W zakresie bardzo małych amplitud pola pętle histerezy ferromagnetyków przebiegaja wzdłuż krzywych parabolicznych określonych relacjami Rayleigha. Z drugiej strony wiadomo, że krzywe magnesowania pierwotnego można przybliżyć funkcją hiperboliczna Poprzez wprowadzenie takiej funkcji do relacji Rayleigha uzyskuje się zależność opisującą pętle histerezy w szerokim zakresie zmian amplitudy pola.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Głównymi składnikami strat mocy w transformatorach są straty na histerezę magnetyczną i prądy wirowe. Dla młodych amplitud pola straty te można obliczyć na podstawie relacji Rayleigha.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wykazano szkodliwość oddziaływania pyłów na organizmy żywe oraz maszyny i urządzenia. Wskazano na możliwość wykorzystania informacji o ziarnistości substancji do uzyskiwania produktów żądanej jakości. Opisano podstawy teoretyczne rozpraszania Reyleigha oraz Mie, jak również możliwości wykorzystania pomiarów rozproszenia do celów technicznych.
 • Kirkiewicz, Józef; Smółka, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono główne źródła skażeń radioaktywnych oraz na podstawie hipotezy Vrewera-Dobsona wskazano na strefy kuli ziemskiej o największym zagrożeniu. Podano w zarysie skutki dwu największych awarii jądrowych (Windscale i Czarnobyl). Wskazano na skażenia wynikające z doświadczeń z bronią jądrową i termojądrową.
 • Chrzanowski, Janusz; Kirkiewicz, Józef; Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono rodzaje układów optycznych oraz systemy stosowane przy różnych pomiarach. Pokazano wpływ apertury na dokładność pomiaru, a zwłaszcza na wymaganą moc wiązki laserowej.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Standardowa metoda pomiaru modułu Younga opiera się na statecznej próbie rozciągania próbki o określonych wymiarach za pomocą maszyny wytrzymałościowej. W laboratorium fizycznym moduł ten wyznacza się prościej poprzez pomiar strzałki ugięcia obciążonego pośrodku pręta o przekroju prostokątnym.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds