English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

42 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 42 / 1991 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Proces tworzenia i rozwoju nauki o eksploatacji, obok prac toretyczny w zakresie ogólnej teorii eksploatacji, wymaga badań poszczególnych typów systemów eksploatacji.
 • Grzywacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwój transportu związany jest z szeregiem przyczyn, które są jego stymulatorami lub czynnikami wyhamowującymi. Są to przyczyny: przyrodnicze, gospodarcze, demograficzne, społeczno-socjalne i polityczne.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań nad zmianami zachodzącymi w resztkowym oleju rzepakowym zawartym w śrucie rzepakowej ze zbiorów rzepaku niskoerukowego w czasie 40 dni przechowywania w różnych warunkach mikroklimatycznych otoczenia.
 • Litke, Aniela (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W badaniach rozważono aktualną lokalizację baz obsługujących surowce fosforonośne stwierdzając, że stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego w rejonie ujścia Odry oraz ujścia Wisły.
 • Łangowski, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono prawdopodobny wpływ współczesnych przemian społeczno-politycznych w Polsce i w Europie na dalszy rozwój gospodarczy w ujściu Odry.
 • Pilawski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu opracowania zasad zabezpieczenia i ochrony zdrowia załóg statków przewożących fosforyty i apatyty. Badano procesy zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym przez radionuklidy znajdujące się w surowcach fosforonośnych.
 • Pilawski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań dotyczące zagrożenia środowiska podczas operacji przeładunkowych surowców fosforonośnych importowanych i przeładowywanych w polskich portach morskich. Przedstawiono także zagrożenia i mechanizm znajdującego się w powietrzy zapylenia oraz dostawania się drogą inhalacji do organizmów pracujących, w takich warunkach, robotników portowych.
 • Raczkowski, Henryk (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zbadano operację ultrafiltracji wody w modułach opartych na memnranach kapilarnych, a w szczególności sprawdzono przydatność polisulfonu jako środa membranotwórczego. Badania wykonano w Instytucie Inżynierii Wodnej Politechniki Szczecińskiej. Przebadano trzy moduły kapilarne - dwa polisulfonowe, różniące się sposobem przygotowania membran oraz porównawczo jeden z membranami z octanu celulozy.
 • Żaboklicka, Jadwiga; Trzciński, Bogdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zmieniające się warunki endogeniczne i egzogenicznie działalności Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście powodują konieczność stałego doskonalenia systemu zarządzania. Przedstawiono syntetyczne wybrane zagadnienia dotyczące racjonalizacji struktur organizacyjnych problem funkcjonalnych i dyspozycyjnych powiązań Bazy Przeładunkowej Drewna i Wydziału Napraw oraz zagadnienie samowystarczalności w przetwarzaniu informacji.
 • Kobylarz, Jurand; Litke, Aniela (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zmiany organizacyjne oraz funkcjonalne powołanego w 1950 roku przedsiębiorstwa portowego o nazwie Zarząd Portu Szczecin (ZSP). W latach 1977-1981 ZPS był częścią składową Zespołu Portowego Szczecin-Świnoujście, w którym wyznaczono mu rolę przewodzącą, a od 1981 roku działa ponownie jako przedsiębiorstwo samodzielne pod nazwą Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście (ZPSŚ).

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds