English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kędzierska, Katarzyna
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author ,
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail ronghao1230@hotmail.com
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1910
Abstract Przedstawiono jedną z metod — ekonometryczny model dynamiki, która mo-*e mieć zastosowanie w analizie statystycznej przeładunków w portach. Na podstawie danych statystycznych analizowano przeładunki według grup towarowych w portach gdańskim i szczecińskim w latach 1994-2001 i wyzna-^ono tendencję rozwojową.
Pages 121-138
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Analiza statystyczna dynamiki przeładunków według grup towarowych w portach gdańskim i szczecińskim w latach 1994-2001
Type Review article
References
  1. Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
  2. Misztal K.: Organizacja i eksploatacja portów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
  3. Hozer J.: Ekonometria, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
  4. Michalski T.: Statystyka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
  5. Bartosiewicz S.: Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1990.
  6. Porty morskie i żegluga morska w Polsce w latach 1999-2001, Główny Urząd Statystyczny, Szczecin 2002.
  7. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2000, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin 2000.
  8. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 1999, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin 1999.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 17
Tables 6
Published 2003-04-10
Accepted 2003-03-14
Recieved 2003-02-17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds