English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Abramek, Karol Franciszek
Affiliation Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, 70-310 Szczecin, al. Piastów 19
E-mail karol.abramek@zut.edu.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/189
Abstract In the paper are presented the results of exhaust gas scavenging testing for the start-up speed. The speed of SB-3.1 engine was determined by means of external driving device composed of a three-phase motor, gearbox, unidirectional clutch and control desk. The obtained findings allowed evaluation of the character of changes in the course of exhaust gas scavenging curve from a basically zero speed to the rotational speed of engine crankshaft at which the start-up takes place. Exhaust gas scavenging measurements were made in different measuring series in order to determine the effect of oil film development on cylinder bearing surface on the phenomenon of exhaust gas scavenging into crankshaft casing
Pages 5–9
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords start up
Keywords blowby curve
Keywords crankcase
Title Phenomenon of blowby in combustion engines for start-up stage
Type Original scientific article
References
 1. DOWSON D.: Piston assemblies, background and lubrication analysis. Engine Tribology, 1993.
 2. ISKRA A., WIŚNIEWSKI T.: Wpływ ruchów poprzecznych tłoka na zużycie rowków pierścieniowych i pierścieni. KONES ’87.
 3. SYGNIEWICZ J.: Model uszczelnienia tłoka z pierścieniami w tulei cylindrowej. Journal of Kones, Gdańsk – Jurata 1993.
 4. ISKRA A.: Rozkład filmu olejowego na gładzi cylindrowej silnika tłokowego. Rozprawy nr 176, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1987.
 5. ABRAMEK K. F.: An attempt at an analytical description of blowby intensity to a crankcase. Teka Komisji Motory-zacji i Energetyki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Od-dział w Lublinie, Vol. VII, Lublin 2007.
 6. KOZACZEWSKI W.: Konstrukcja grupy tłokowo-cylindrowej silników spalinowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łącz-ności, Warszawa 2004.
 7. MYSŁOWSKI J.: Rozruch silników samochodowych z za-płonem samoczynnym. Wydawnictwa Naukowo-Tech-niczne, Warszawa 1996.
 8. ABRAMEK K. F.: Change of a compression ratio and its in-fluence on the gas scavenge effect. Archiwum Motoryzacji 2/2008.
 9. ABRAMEK K. F.: Natężenie przedmuchów przenikających do skrzyni korbowej silnika z zapłonem iskrowym. Mate-riały konferencji: Doładowanie silników spalinowych, Szczecin 1999.
 10. SMOCZYŃSKI M., SYGNIEWICZ J.: Przemieszczenia uszczel-niającego pierścienia tłokowego w rowku pierścieniowym tłoka. Journal of Kones Vol. 2, No 1, Warszawa – Poznań 1995.
 11. SERDECKI W.: Badania współpracy elementów układu tło-kowo-cylindrowego silnika spalinowego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.
 12. SYGNIEWICZ J.: Modelowanie współpracy tłoka z pierście-niami tłokowymi i tuleją cylindrową. Zeszyty Naukowe nr 615, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1991.
 13. ISKRA A.: Wpływ drgań własnych pierścienia uszczelniają-cego na warunki pracy zespołu tłokowo-cylindrowego. Journal of Kones, Vol. 1, No. 1, Warszawa – Lublin 1994.
 14. ABRAMEK K. F.: Effect of modification of sealing rings on starting properties of compression-ignition engines. Международный Сборник Научных Трудов. Издатель-ство Калининградский Государственный Технический Университет, Kaliningrad 2005.
 15. ABRAMEK K. F.: The effect of the fuel temperature on the variation in the course of the pressure for the speed below idle run. Problems of Applied Mechanics International Scientific Journal. Georgian Committee of The Internation-al Federation For The Promotion of Mechanism And Ma-chine Science. Tbilisi. Nr 1(22)/2006.
 16. ABRAMEK K. F.: Effect of scavenging of gases to crankcase on actual compression ratio during start-up. Problems of Applied Mechanics International Scientific Journal. Geor-gian Committee of The International Federation For The Promotion of Mechanism And Machine Science. Tbilisi. Nr 2(19)/2005. Pozostałe pozycje
 17. SERDECKI W.: Wpływ pierścieni uszczelniających na kształtowanie filmu olejowego na gładzi cylindrowej silni-ka spalinowego. Seria Rozprawy Nr 235, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1990.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 3
Tables 0
Published 2009-12-10
Accepted 2009-11-06
Recieved 2009-10-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds