English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Rosochacki, Włodzimierz
Affiliation Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej 71-065 Szczecin, al. Piastów 41
E-mail wlodzimierz.rosochacki@zut.edu.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/178
Abstract The paper describes basis of the model for reliability analysis of probabilistically homogenous offshore structures bearings. Three types of damages were considered: permanent plastic strain, fatigue crack and local instability. Specifically, features and limits of ability areas were proposed and determined. In this article was also investigated the influence of variation of element properties as an effect of cyclic loading action
Pages 92–96
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords reliability
Keywords modeling
Keywords offshore structures
Title Basis of reliability model for offshore structures bearings
Type Original scientific article
References
 1. SOARES GUEDES S. ED.: Risk and Reliability in Marine Technology. Balkema, Rotterdam 1998.
 2. ROSOCHACKI W.: Wpływ kołysań statku na niezawodność elementów konstrukcji okrętowych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 590, Szczecin 2007.
 3. SZALA J., LIGAJ B., SZALA G.: Wytrzymałość wstępnie cyklicznie obciążonych próbek ze stopu aluminium D16CzATW. Mat. XIX Symp. Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz 2002, 373–382.
 4. CRAMER E.H, LØSETH R., OLAISEN K.: Fatigue Assessment of Ship Structures. Mar. Struct. 8, 1995, 359–383.
 5. FOLSØ R., OTTO S., PARMENTIER G.: Reliability-based calibration of fatigue design guidelines for ship structures. Mar. Struct., Vol.: 15, 2002, 627–651.
 6. HUGHES O.F.: Ship structural design. SNAME, Jersey City 1988.
 7. KOLENDA J.: Safety factors and probability of fatigue failure at simultaneous bending, tension and compression. Marine Technology Trans., Vol. 1, 1989, 3765–80.
 8. MANSOUR A.E., WIRSCHING P.H.: Sensitivity Factors and their Application to Marine Structures. Marine Structures 8 (1995), 229–255.
 9. KOLENDA J.: A reduced random stress under multiaxial static-dynamic loading. Marine Technology Trans., Vol. 9, 1998, 119–132.
 10. KOLENDA J.: On Fatigue Assessment In Multiaxial State of Stress. Marine Technology Trans., Vol. 7, 1996, 143–160.
 11. ŁAGODA T., MACHA A., DRAGON A., PETIT J.: Influence of correlations between stresses on calculated fatigue life of machine elements. Int. J. Fatigue, Vol. 18, No.8, 1996, 547–555.
 12. MIGDALSKI J. I WSPA.: Inżynieria niezawodności. Wyd. ATR−ZETOM, Bydgoszcz–Warszawa 1992.
 13. GIRTLER J., KUSZMIDER S., PLEWIŃSKI L.: Wybrane zagad-nienia eksploatacji statków morskich w aspekcie bezpie-czeństwa żeglugi. Wyd. WSM, Szczecin 2003.
 14. HANN M.: Komputerowa analiza niezawodności i bezpie-czeństwa maszyn i konstrukcji okrętowych poddanych ko-łysaniom. Okrętownictwo i Żegluga, 2001.
 15. Polski Rejestr Statków: System ekspercki do ocen nieza-wodności i bezpieczeństwa statków morskich. Gdańsk 1993.
 16. ANG A.H., CHEUNG M.C., SHUGAR T.A., FERNIE J.D.: Reli-ability-based fatigue analysis and design of floating struc-tures. Mar. Struct., 14, 2001, 25–36.
 17. SZOPA T.: Podstawy racjonalnego oddziaływania na nieza-wodność obiektu mechanicznego w fazie jego konstruowa-nia. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechani-ka, z. 106, Warszawa 1987.
 18. KOLENDA J.: Spectral criterion of infinite fatigue life of me-tallic elements under asymmetric random load. Mat. XIX Symp. Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz 2002, 203–209.
 19. WARSZYŃSKI M.: Niezawodność w obliczeniach konstruk-cyjnych. PWN, Warszawa 1988.
 20. DUYI Y., ZHENLIN W.: Change characteristic of static me-chanical property parameters and dislocation structures of 45# medium carbon structural steel during fatigue failure process. Mater. Sci. Engng., A297, 2001, 54–61.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 0
Tables 0
Published 2009-12-10
Accepted 2009-11-06
Recieved 2009-10-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds