English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

40 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 40 / 1991 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono organizacyjne aspekty zatrudnienia osób wymienionych w tytule, w tym: oczekiwanie na zatrudnienie, okrętowanie i wyokrętowanie oraz związane z tym listy poszukujących pracy, karty rejestracyjne, klasy straszeństwa oficerów i kapitanów, obowiązki związku i armatora, sankcje za nieprzestrzeganie okresu zaokrętowania i zatrudnienia, komisje do rozstrzygania sporów. W razie redukcji floty rozwiązywanie umów o pracę odbywa się w kolejności, poczynając od oficera o krótszym stażu pracy.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono prawa i obowiązki pracowników - marynarzy na statkach morskich z jednej strony i pracodawców - armatorów z drugiej strony. Wyróżniono takie elementy jak: czas pracy, urlop i wolne dni, płaca okres zaokrętowania i wiek emerytalny. Do szczególnych obowiązków armatora należy m. in. zepewnienie załodze należytego wyżywienia, odpowiedniego wyposażenia kabin i bezpiecznych warunków pracy. Układ dzieli marynarzy na grupy starszeństwa w zależności od kwalifikacji i stażu.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano układ zbiorowy pracy z uwypukleniem prac i obowiązków kapitanów, oficerów nawigatorów i pilotów z jednej strony a pracodawców (armatorów) z drugiej strony. Wyróżniono takie elementy jak: czas pracy, płaca, urlop i wolne dni, okres zaokrętowania, klasy starszeństwa. Podkreślone jest znaczenie pomieszczeń dla oficerów i przestrzeganie przez obie strony układu bezpieczeństwa i higieny pracy, w przeciwnym bowiem razie grożą sankcje finansowe.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opracowano prawa i obowiązki kapitanów statków morskich RFN reprezentowanych przez związek przede wszystkim w stosunku do pracodawców (armatorów) reprezentowanych z kolei przez zwiazek armatorów. Prawa i obowiązki jednej i drugiej strony wynikają z umowy pracę opartej na zbiorowym Układzie Pracy (ZUP i ogólnym ustawodawstwie pracy RFN oraz międzynarodowych konwencji, w tym bezpieczeństwa życia na morzu).
 • Kabaciński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono uproszczony sposób obliczania sił tnących i momentów gnących występujących w kadłubie statku. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dla statku "Janusz Kusociński" Wykazano, ze proponowana metoda jest dość dokładna, lecz zastosowanie jej wymaga opracowania zmodyfikowanej skali Bonjeana. W załączniku przedstawiono podstawowwy fragment programu komputerowego proponowanej metody.
 • Kabaciński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono krytyczną ocenę powszechnie stosowanych wzorów trapezu do przybliżonego obliczania momentów statystycznych i momentów bezwłasności figur. Wykazano niezgodność wyników przy zastosowaniu tych wzorów do obliczania elementów geometrycznych podstawowej figury.
 • Mikutowski, Karol (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono okoliczności powstania oraz działalności armatorskich zrzeszeń wzajemnych ubezpieczeń od roku 1855, tzn. od założenia Britania Steamship Insurance Association Ltd. do dnia dzisiejszego
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Praktyki morskie spełniają trzy podstawowe funkcje: służą przekształcenniu rzeczywistości w trakcie normalnej pracy praktykanta, umożliwiają mu werfikację teorii, głównie przez wykorzystanie nabytej wiedzy, stanowią również źródło nowej wiedzy i umiejętności. Występując następujące rodzaje praktyk morskich: kandydacka, marynarska i wreszcie asystencka. Wszystkie rodzaje praktyk wykazują osobotówrczy wpływ na studentów, są również doskonałą okazją do przekazywania studentom dobrych obyczajów i kultury marynistycznej oraz do uświadomienia społecznej odpowiedzialności przyszłego oficera za życia ludzkie i powierzony mu majątku.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds