English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

38 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 38 / 1990 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Birkenfeld, Wiesław; Stępniak, Adam (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono opis stanowiska naukowo-dydaktycznego z komorą o stałej objętości i wytryskiem bezpośrednim, wykonanego w Instytucie Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych. Określono możliwości wykorzystania stanowiska do symulowania procesów spalania w silnikach spalonowych z zapłonem samoczynnym. Podano przykład wykorzystania stanowiska do badań wpływu parametrów początkowych na zwłokę samozapłonu i czas spalania oleju napędowego.
 • Borkowski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono wpływ dodatków paliwowych na proces spalania i tworzenie się nagaru w komorze spalania silników wysokoprężnych. Przedstawiono również izotopową metodę oznaczania ilości sadzy nagaru na lelmentach komory spalania. Zestawiono wyniki badań nagarowania denka głowicy silnika 5BAH22 pracującego przy zasilaniu paliwem z dodatkiem i bez dodatku.
 • Czernecki, Leszek; Hrynkiewicz, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę możliwości ograniczenia prądów rażenia człowieka przez zastosowanie kompensacji ziemnozwarciowej składowej pojemnościowej oraz jednoczesnej kompensacji składowej pojemnościowej i czynnej prądów upływnościowych sieci elektrycznej. Wykazano, że zastosowanie kompensacji składowej pojemnościowej i czynnej za pomocą ukłądu indukcyjnego z konwertorem impedancji umożliwia zwiększenie wartości pojemności graniczonych sieci do wartości występujących na większości statków, co pozwala ograniczyć prądy rażenia do granicy samouwolnienia, tj 10mA
 • Czernecki, Leszek; Hrynkiewicz, Jarosław; Sojka, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę matematyczną elektrycznych sieci trójfazowych z izolowanym punktem zerowym. Określono napięcie i prąd rażenia człowieka w sieci nieskompenowanej i w sieci z kompensacją ziemnozwarcową.
 • Kozak, Edward; Piotrowski, Leszek; Hulanicki, Sławomir (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Prowadzone badania nad możliwością zastosowania dyspersji paliwowo-wodnych służących do zasilania wysokoprężnych silników spalinowych umożliwiły zdefiniowanie: zakresu przydatności emulsji jako paliwa zastępczego; uśrednionych wielkości oszczędności paliwa bazowego na pięciu różnych silnikach, pracujących w odmiennych warunkach obciążenia; przewidywanego wpływu emulsji na proces zużycia par precyzyjnych; wpływu układów dyspresyjnych na zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; metod i techniki zasilania silników emulsjami paliwowo-wodnymi.
 • Nienartowicz, Bogdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano przeglądu systemów elektroenergetycznych z prądnicą wałową stosowanych w światowej technice okrętowej. Zaproponowano klasyfikację systemów ułatwiającą porównanie ich między sobą.Podano krótki opis zasady działania, zasadnicze zalety i wady systemów oraz przeprowadzono ocenę możliwości długotrwałej współpracy równoległej prądnicy wałowej z zespołem prądotwórczym wolno stojącym.
 • Zapaśnik, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono obliczenia i rozważania teoretyczne umożliwiające stwierdzenie, że zastosowanie emulsji paliwowo-wodnej o zawartości wody 8-10 proc. nie wpływa na obniżenie odporności kotła na korozję, przy utrzymaniu jego wydajności nie przekraczającej 10-15 proc. poniżej wydajności nominalnej.
 • Zwierzewicz, Zenon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Oprócz przedstawienia podstawowych faktów z zakresu gier różniczkowych skoncentrowano się na problemie określania barier oddzielających tzw. zbiór sterowalności od pozostałych punktów przestrzeni stanów. Problem ten jest typowy dla gier jakościowych lub tzw. gier rodzaju [1]. Pokazano jak w prosty sposób można problem gier jakościowych sprowadzić do problemu znajdowania trajektorii optymalnych, charakterystycznego dla gier ilościowych. Uzyskane rezultaty zilustrowano przykłądzem z zakresu optymalnej nawigacji.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds