English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Klyus, Oleh
Affiliation Maritime University of Szczecin, Faculty of Maritime Engineering, Institute of Marine Power Plant Operation, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail olegklus@o2.pl
Author Krajniuk, A.I
Affiliation Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 91034, г. Луганск, кв. Молодежный 20а
E-mail ljangar@rambler.ru
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/171
Abstract Przedstawiono nowy sposób organizacji procesu roboczego kombinowanego systemu doładowania silników spalinowych z kaskadowym wymiennikiem ciśnienia, umożliwiający znaczący wzrost poziomu wysilenia sil-nika przy doładowaniu, ze względu na zwiększenie obszaru efektywnej wymiany ładunku oraz schłodzenia powietrza doładowującego do temperatur poniżej temperatury otoczenia bez strat energii mechanicznej na re-alizację cyklu chłodzenia. Przedstawiono metodyki wyboru podstawowych parametrów kaskadowego wy-miennika ciśnienia oraz ocenę możliwości chłodzenia systemu. Podano wyniki badań analitycznych i ekspe-rymentalnych systemu doładowania silnika 6ЧН12/14. Przedstawiono mechanizm zwiększenia efektywności schłodzenia powietrza doładowującego przy wzroście temperatury gazu ściskającego
Pages 71–77
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords doładowanie
Keywords wymiana energii
Title System doładowania silnika spalinowego z głębokim chłodzeniem powietrza doładowującego
Type Original scientific article
References
  1. КЛЮС О.В., КРАЙНЮК А.И., АЛЕКСЕЕВ С.В.: The principle organization of work process unit of cascade compression and its application. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2008, 14(86), 25–29.
  2. КРАЙНЮК А.И., АЛЕКСЕЕВ С.В., БРЯНЦЕВ М.А.: Особен- ности рабочего процесса каскадного обменника давле- ния. Вісн. Східноукр. Нац. Ун-ту імені Володимира Даля, Луганськ 2005, № 8(90), 176–179.
  3. КРАЙНЮК А.И., КРАЙНЮК А.А., АЛЕКСЕЕВ С.В., БРЯНЦЕВ М.А.: Расчет и выбор основных параметров каскадного обменника давления. Двигатели внутреннего сгорания: Научно-технический журнал. Харьков: НТУ “ХПИ”, 2007, №1, 57–62.
  4. КРАЙНЮК А.И., КРАЙНЮК А.А., КАШУБА В.И., БРЯНЦЕВ М.А., АЛЕКСЕЕВ С.В.: Моделирование рабочего процес- са газовой холодильной машины с каскадным обменни- ком давления рефрижераторной секции железно- дорожного транспорта. Вісн. Східноукр. Нац. Ун-ту імені Володимира Даля, 2008, ч. 1, № 5(123), 118–124.
  5. КРАЙНЮК А.И., КРАЙНЮК А.А., АЛЕКСЕЕВ С.В., БРЯНЦЕВ М.А.: Система наддува транспортного ДВС с каскад-ным обменником давления. Вісн. Східноукр. Нац. Ун-ту імені Володимира Даля, Луганськ 2008, ч. 2, № 7 (125), 197–200.
ISSN on-line 2392-0378
Language Polish
Funding No data
Figures 3
Tables 1
Published 2009-09-10
Accepted 2009-08-14
Recieved 2009-07-13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds