English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

36 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 36 / 1989 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Góra, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonanie wyboru właściwej metody prowadzenia badań uzależnione jest niewątpliwie od stanu wiedzy na temat ich przedmiotu. W pierwszej części artykułu przedstawiono więc niektóre, powszechnie już akceptowane w literaturze przedmiotu, ustalenia, odnoszące się do istoty centralnego mechanizmu koordynacyjnego gospodarki socjalistycznej /w tym systemów planowania i zarządzania/.
 • Marek, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określenie wielkości nakładów inwestycyjnych związanych z produkcją zwierzęcych towarów białkowych nastręcza szereg trudności. Wynika to z faktu, że w praktyce statystycznej nie prowadzi się ewidencji nakładów inwestycyjnych na produkcję zwierzęcą w rolnictwie. W artykule przedstawiona została metoda wyodrębnienia nakładów inwestycyjnych na produkcję zwierzęcą z ogólnych nakładów przeznaczonych na rolnictwo.
 • Ryndak, Marian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Alienacja i dezalienacja stanowiąc istotną problematykę wczesnej twórczości Markaa, zwłaszcza w "Rękopisach eskonomiczno - filozoficznych z 1844 roku", znalazła swoją kontynuację w dojrzałej twórczości, głównie we wspólnym dziele twórców marksizmu "Ideologii niemieckiej" i w "Kapitale" Marksa.
 • Derbisz, Alicja (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Perfekcjonizm etyczny jest uważany za odrębny nurt etyki normatywnej, w którym za dobro najwyższe uznaje się doskonalenie się ludzkiej jednostki. Jednakże można wszystkie kierunki etyki normatywnej scharakteryzować w kategoriach perfekcjonistycznych. Uzyska się wtedy różne wersje perfekcjonizmu w zależności od tego, co uznaje się za wartość naczelną, któ©a chce się maksymalizować.
 • Jakóbczak, Tomasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W dobie procesu odprężania, gdy podstawowym zadaniem ludzkości staje się utrzymanie światowego pokoju i rozwiązywanie stojących przed światem problemów w arunkach pokojowego współistnienia - zjawisko kompromisu w stosunkach międzynarodowych ma pierwszorzędne znaczenie dla współczesnego świata, całości wewnętrznie wzajemnie zależnej lecz podzielonej i różniącej się politycznie, ekonomicznie, i ideologicznie, czy kulturowo.
 • Burger, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Lata siedemdziesiąte w rozwiniętych krajach kapitalistycznych przyniosły kształtowanie się ruchów alternatywnych. W Republice Federalnej Niemiec nasilała się dezaprobata istniejących stosunków politycznych. PRzedmiotem krytyki był również wzrost zagrożenia ekologicznego. Problemy ekologiczne stawiał w centrum uwagi program partii "Zielonych", która powstała w styczniu 1980 r.
 • Lasek, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Praca stanowi próbę zdefiniowania świadomości morskiej jako typu świadomości społecznej. Za wskaźniki świadomości morskiej przyjęto takie kategorie, jak: polityka morska państwa polskiego, podstawowe fakty z gospodarki morskiej, opinie o pracy na morzu marynarzy i rybaków dalekomorskich, korzyści społeczno-gospodarcze z dostępu do morza, deklarowane przez respondentów kontakty osobiste z morzem i infrastrukturą morską.
 • Piłasiewicz, Józef Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Praca jest jednym z najdłużej trwających składników treści ludzkiego życia. Dzięki pracy człowiek osiąga wiele różnych celów zewnętrznych oraz rozwija i doskonali swoje sprawności. Pracy ludzkiej towarzyszą jednak również ujemne skutki. Do najważniejszych zaliczyć można utratę sił, wypadki, choroby zawodowe oraz degradację środowiska naturalnego.
 • Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W działalności bibliotek i ośrodków informacji ważne znaczenie przywiązuje się do poziomu usług informacyjnych świadczonych przez te placówki na rzecz obsługiwanego środowiska. W artykule przedstawiono podstawowe problemy pertynencji informacji rozumianej jako całkowita zgodność otrzymanej informacji /jej zawartości treściowej/ z rzeczywistą potrzebą informacyjną.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds