English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Bobrowski, Zbigniew
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Pikuła, Ryszard
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail r.pikula@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1698
Abstract Dokonano separacji zmiennych w równaniu Helmholtza we współrzędnych wydłużonych elipsoidy obrotowej. Przedstawiono podstawowe własności wydłużonych kątów funkcji sferoidalnych i ich asymptotykę dla dużych i małych wartości parametru h^2. Pokazano warunki i sposób na doprowadzenia kątowego równania Helholtza do równania Mathieu. W wyniku szeregu przekształceń doprowadzono omawiane równanie do postaci równania Lindemana.
Pages 7--22
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Próba uogólnienia równania Lindemana
Type Original scientific article
References
  1. Morse F., Feshbach H.: Metody teoreoticeskoj fiziki. Moskva, 1958.
  2. Komorov J., Ponomarev L. Slavjanov S.: Sferoidal'nye i kulombovskie sferoidal'nye funkcji. Moskva,Izd.Nauka, 1976.
  3. Bobrowski Z.: Metoda WKB dla wydłużonych kątowych funkcji sferoidalnych. Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie 21 /19982/ 5.
  4. Meixner J., Schafke F.W.: Mathiensche Funktionen und Shparoidfunktionen. Berlin, 1954.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1987-10-03
Accepted 1987-08-31
Recieved 1987-07-28


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds