English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Boczek, Bożena
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Chwałkowski, Leszek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1684
Abstract Przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu elementu uderzającego na intensywność iskrzenia mechanicznego, tworzącego się w wyniku uderzenia w rozmaz stopu aluminium na zardzewiałej stali. Zdolność zapalające tego niebezpiecznego iskrzenia zależy od wielu czynników, które opracowano kompleksowo.
Pages 199-214
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wpływ wybranych czynników na iskrzenie mechaniczne powstające przy udziale sropów aluminium i zardzewiałej stali
Type Original scientific article
References
  1. Łobejko A.: Badania nad możliwością i mechanizmem powstania iskier zapalających metan w kontakcie uderzeniowym stopu lekkiego z zardzewiałą stalą. Główny Instytut Górnictwa. Komunikat nr 625. Katowice, 1974.
  2. Piotrowski R.: Zbadanie możliwości wykonywania okrętowych wentylatorów przeciwwybuchowych ze stopów metali nieżelaznych. Praca dyplomowa. WSM, Szczecin, 1984.
  3. Boczek B., Zaborowski A.: Stopy aluminium przeznaczonego do pracy w warunkach zagrożenia wybuchowego. Inżynieria Materiałowa, 1986, nr 4-5.
  4. Pacałowski J., Solecki A., Dyszy S., Głowacki J.: Stopy nieiskrzące na bazie aluminium. Referat na konferencję: "Metale nieżelazne w przemyśle okrętowym". Śwnoujście, 1986.
  5. Łobejko A.: Możliwości powstania iskier zapalających metan przy uderzeniu rozmazu stopu lekkiego na zardzewiałej stali. Główny Instytut Górnictwa. Komunikat nr 648. Katowice, 1975.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 1
Tables 1
Published 1987-10-03
Accepted 1987-08-31
Recieved 1987-07-28


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds