English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

31 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 31 / 1987 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Bobrowski, Zbigniew; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano separacji zmiennych w równaniu Helmholtza we współrzędnych wydłużonych elipsoidy obrotowej. Przedstawiono podstawowe własności wydłużonych kątów funkcji sferoidalnych i ich asymptotykę dla dużych i małych wartości parametru h^2. Pokazano warunki i sposób na doprowadzenia kątowego równania Helholtza do równania Mathieu. W wyniku szeregu przekształceń doprowadzono omawiane równanie do postaci równania Lindemana.
 • Chrzanowski, Janusz; Kirkiewicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono charakterystyki promieniowania dla apertur jedno- i dwuwymiarowych na podstawie zasady Huyghensa, przy użyciu aparatu matematycznego analizy fourierowskiej. Uzyskano równania rozkładu widma kątowego dla rozpatrywanych funkcji rozkładu pola na aparaturze. Wykazano w prosty sposób, że symetria kołowa rozkładu pola prowadzi do symetrii kołowej transformaty fourierowskiej. Formę analizy przeprowadzonej a wrtykule należy traktować jako przygotowania do badań rozpoznawania światła na cząstkach materialnych.
 • Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zanalizowano procedurę separacji równania Schrodingera dla oscylatora izotropowego we współrzędnych wydłużonych olipsoidy obrotowej. Zbadano strukturę otrzymanych równań w pobliżu ich punktów osobliwych, podano algorytm pozwalający znaleźć funkcje własne. Otrzymano także widmo energetyczne i degenerację.
 • Kapuściński, Marek; Zalewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono model fizyczny zapłonu pojedyńczej kropli w nieruchowym gorącym utleniaczu, opis matematyczny tego modelu za pomocą układu równań różniczkowych cząstkowych parabolicznych oraz sposób rozwiązania tego układu metodą przegnania.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie własnych badań i literatury wykazano zależność wskazań ptłomierzy optycznych od geometrii wiązki pomiarowej oraz kształtu ziaren pyłu. Powiązano współczynnik osłabienia z rozmiarmi i gęstością pyłu oraz z własnościami dielektrycznymi cząstek. Dla niektórych pyłów wykreślono krzywe zależności przekrojów osłabienia w zależności od średnicy wiązki światła.
 • Pikuła, Ryszard; Bobrowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedyskutowano zjawiska krytyczne zachodzące pod wpływem zmian temperatury i stężeń atomów magnetycznych w dwuskłądnikowym, strukturalnie nieuporządkowanym magnetyku z mieszanymi ferro- i antyferromagnetycznymi oddzaiływaniami wymiany.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Obliczono metodą numeryczną rozkłądy potencjału dwuwymiarowych soczewek elektrostatycznych o różnych parametrach geometrycznych. Dokładność wyników zależy przede wszystkim od gęstości sieci. Najwygodniej jest przeprowadzić obliczenia dla kilku sieci o wzrastającej gęstości i wynik interpolować dla sieci nieskończenie gęstej.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono empiryczną zależnośc między namagnesowaniem ferromagnetyków a natężeniem pola magnetycznego. Mogą one znaleźć praktyczne zastosowanie w doborze parametrów pracy transformatorów.
 • Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pierwszej części tej pracy /4/ omówione zostały dotychczasowe niepublikowane, sposoby otrzymywania modyfikowanych tyspersji poliuretanów jonowych, których zastosowanie opatentowano w roku 1973 /12/.
 • Ratajska, Halina; Trześniowski, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Do prowadzenia badań modelowych wpływu różnych parametrów na amoniakalną utylizację odpadowego siarczanu żelazowego, polegające na absorbcji połączonej z reakcją chemiczną dwóch abstratorów: amoniaku i tlenu wytypowano, zaprojektowano i wbudowano zbiornikowy reaktor przepływowy z mieszadłem turbinowym.
 • Ratajska, Halina; Trzesinowski, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W instalacji modelowej przeprowadzono badania nad wpływem szeregu parametrów na szybkość amoniakalnej konwersji roztworów siarczanu żelazowego do magnetytu i roztworów siarczanu amonowego. Stwierdzono, że stężenie wyjściowych roztworów siarczanu żelazowego ani nadmiar wody amoniakalnej nie wpływają na szybkość procesu. Temperatura, nadmiar powietrza oraz szybkość miesznia wpływają na szybkość reakcji. Wyznaczono dla warunków prowadzonych doświadczeń optymalne ich wielkości.
 • Żmijewska, Sławomiła; Wiznerowicz, Czesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań właściwości oleju Marinol CB SAE-30 w czasie jego eksploatacji w silnikach typu BAH 22 pracujących w2 dwóch jednostkach pływających. Stwierdzono zmiany lepkości i liczby zasadowej /TEN/ oleju w miarę upływu czasu jego pracy. Przebieg zmain tych wielkości pozwolił na sformułowanie wniosków dotyczących prawidłowości eksploatacji badanego oleju.
 • Boczek, Bożena; Chwałkowski, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu elementu uderzającego na intensywność iskrzenia mechanicznego, tworzącego się w wyniku uderzenia w rozmaz stopu aluminium na zardzewiałej stali. Zdolność zapalające tego niebezpiecznego iskrzenia zależy od wielu czynników, które opracowano kompleksowo.
 • Dauksza, Zbigniew; Glapiński, Jacek; Zawadzki, Paweł (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Mareiałowej opracowanego metodą Jominy'ego charakterystyki hartowności nieiskrzącego stopu CuMn13A19N14Fe4Ti dla siedmiu temperatur hartowania w zakresie 650 - 950 st. C. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez producentów rzemieślniczych narzędzi z tego stopu.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds