English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

34 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 34 / 1988 

Recent Submissions

 • Kozera, Wojciech; Szcześniak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę wyboru kwadratowego wskaźnika jakości regulacji dla obiektów liniowych stacjonarnych z opóźnieniami w sterowaniu. Prawo sterowania, minimalizujące wskaźnik jakości wyznaczony proponowaną metodą, może przeprowadzić obiekt do stanu końcowego z zadana prędkością, przy jednoczesnym zapewnieniu wartości minimalnych, odpowiednio określonych kosztów i strat sterowania.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Boguniecki, Zbigniew; Bech, Tadeusz; Matyszczak, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono realizację minimalną, ze wzgledu na liczbę elementów całkujących, modelu układu napędowego statku rybackiego typu B-400. Do rozważań przyjęto model matematyczny w postaci liniowych równań różniczkowych o współczynnikach stałych, niezależnych od czasu.
 • Boguniecki, Zbigniew; Matyszczak, Marek; Bech, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono dyskretny liniowy model matematyczny okrętowego koła napędu głównego. Przeprowadzono identyfikację parametrów modelu na podstawie przebiegów dynamicznych procesu rzeczywistego, zarejestrowane na tankowcu "Giewont II" w czasie jego eksploatacji
 • Boguniecki, Zbigniew; Bech, Tadeusz; Matyszczak, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano dyskretny układ sterowania okrętowym kotłem napedu głównego. Przedstawiono algorytm kompensacji zakłóceń mierzalnych oraz sterowanie optymalne przy użyciu korektora proporcjonalnego i obserwatora zredukowanego.
 • Matyzczak, Marek; Boguniecki, Zbigniew; Bech, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zakłócenia występujące w siłowniach turbiparowych, istotne dla pracy ukłądów sterowania. Dla najważniejszych parametrów pracy siłowni ppodano przebiegi czasowe, wartości średniokwadratowe, funkcje autokorelacji interkorelacji oraz gęstości widmowej własnej.
 • Kozera, Wojciech; Szcześniak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono weryfikację metody stabilizacji układów z opóźnieniami, opracowaną na podstawie aparatu analizy funkcjonalnej. Na podstawie analizy widma macierzy systemowej układu, łącznie z badaniem zer odprzęgających, wykazano, że metoda ta jest błędna w przypadku obiektów niestabilnych.
 • Bech, Tadeusz; Matyszczak, Marek; Kozera, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano parametry dyskretnego modelu matematycznego dla przegrzewacza pary pokrytego warstwą sadzy oraz dla przegrzewacza czystego. Porównano odpowiedzi skokowe obu modeli oraz przebiegi przejściowe w układzie regulacji przy założeniu sterowania jednoobwodowego z regulatorem PI.
 • Mirski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono niestosowne dotychczas, nowe rozwiązanie pomiarowego przetwornika pojemnościowego. Ta konstrukcja, w sposób nadzwyczaj prosty, umożliwia jego kształtowanie zgodne z krzywą przestrzenną - trajektorią swobodnych powierzchni cieczy zbiornika, a także zapewnia dokładne i nieskomplikowane trasowanie oraz montowanie przetwornika w zbiornikach o kształtach regularnych. PRzedstawione rozwiązanie chronione jest patentem P-124719
 • Mirski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono w sposób syntetyczny metodykę badań, zasady wdrażania do bieżącej produkcji, uzyskiwane wyniki oraz rezultaty osiągnięte w okresie wieloletniej współpracy z producentem, w zakresie poprawy jakości i niezawodności elektrycznej aparatury pomiarowej i regulacyjnej
 • Dorobczyński, Lech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę dokumentacji algorytmów komputerowych przy użyciu strukturogramów, szczególnie przydatna dla programistów używając języków typu strukturalnego PASCAL.
 • Dziedzi, Jan; Jaworski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano jedną z metod automatyzacji procesu pomiarowego materiałów magnetycznie miękkich. Zaproponowano metodę rozkładu sygnałów na widmo z wykorzystaniem szeregów Fouriera. Metoda możliwa jest do realizacji przy użyciu komputera.
 • Kaszycki, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano analizy pola elektromagnetycznego oraz wyznaczono siłę unoszącą kulę żyroskopową w kompasie okrętowym typu "kurs". W wyniku przeprowadzenia analizy pola za pomocą potencjału skalarnego i prądowej funkcji I uzyskano pomimo złożoności modelu matematycznego, stosunkowo prosty do analizy numerycznej wzór na siłę unoszenia kuli żyroskopowej, nie wymagający stosowania sferycznych funkcji Bessela argument zespolonego.
 • Purczyński, Jan; Kaszycki, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wyznaczono zastępczą grubość warstwy prądowej indukowanej na powierzchni kuli ferromagnetycznej, wykorzystując analizę pola elektromagnetycznego za pomocą potencjału skalarnego pola magnetycznego oraz wyniki asymptotyczne analizy z wykorzystaniem potencjału wektorowego dla układu: kula - uzwojenie kuliste. Otrzymany wzór na zastępczą grubość warstwy prądowej może być wykorzystany do wyznaczania sił, strat, mocy, momentu napędowego ukłądów elektrycznych i elektromechanicznych o symetrii kulistej metodą potencjału skalarnego pola magnetycznego i prądowej funkcji I.
 • Brzózka, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono opis programu symulującego działanie układów regulacji i sterowania temperaturą w obiegach pomocniczych silnika głównego na statkach wyposażonych w skomputeryzowaną siłownię.
 • Bielawski, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds