English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Abramowska, Ewa
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1645
Abstract Przedstawiono problemy związane z transportem morskim amoniaku - podstawowego składnika w produkcji nawozów sztucznych. Omówiono obowiązujące przepisy międzynarodowe i lokalne, przeprowadzono charakterystykę towaroznawczą skroplonego amoniaku, zagrożenia występujące podczas magazynowania i transportu oraz statki do przewozu tego niebezpiecznego ładunku.
Pages 29-44
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Skroplony amoniak jako ładunek luzem w transporcie morskim
Type Review article
References
 1. 6500m3 - Ethylem - LPG - VCM - Ammoniak-Tanker von 0 und K. Schiff und Hafen, 1983 nr 12
 2. Bierieżkowski M.I.: Magazynowanie i transport produktów chemicznych. Warszawa WNT 1977
 3. Dutkiewicz T.: Chemia toksykologiczna, Warszawa: PZWL 1974
 4. Flussiggastankschiff "Hussewitz", Hansa - Schiffahrt. Schiffbau-Hafen, 1983 nr 8
 5. Kajdas Cz.: Chemia i fizykochemia ropy naftowej. Warszawa: WNT 1979
 6. Kontrola jakościowa i ilościowa NH3. Instrukcja. Szczecin PP Polcargo
 7. LPG/C "Hektor", Moss Verft. Fairplay International. 1981 nr 5
 8. Polska Norma PN-79/C-84914. Amoniak ciekły syntetyczny
 9. Ryng M.: Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym. Poradnik. Warszawa: WNT 1980
 10. Stoliński A.: Likwidacja nieszczelnośći w aparaturze, rurociag i zbiornikach w przemyśle chemicznym i w transporcie. Centralna Stacja Ratownictwa Chemicznego przy MZRiP. Płock 1976
 11. Szczepanek E.: Studium Eksploatacji zbiornikowców do przeowozu płynnych chemikaliów luzem. Gdańsk-Szczecin: Wyd. Instytut Morski 1975
 12. Zbiornikowiec do przewozu gazów porafinacyjnych. Budownictwo okrętowe, 1984 nr 6
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 3
Published 1988-03-01
Accepted 1988-02-03
Recieved 1988-01-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds