English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

29 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 29 / 1987 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Pisarska, Urszula (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Sytuacja lokalowa Biblioteki Głównej WSM w Szczecinie w latach 1969-1983 ukazana w ujęciu rozwojowym oraz w perspektywie potrzeb na następne lata. Problemy związane z dalszym rozwojem Biblioteki wskazują na konieczność budowy nowego obiektu bibliotecznego.
 • Gałczyńska, Cecylia Zofia; Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozpatrzono kwestie terminologiczne i typologiczne piśmiennictwa związanego z terytoriami mniejszymi niż państwo w odniesieniu do Polski i wybranych krajów europejskich, zwłaszcza tych, w których działają terytorialne systemy informacji. Zaproponowano definicję tego piśmiennictwa.
 • Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W naukometrii szczególnie ceniona jest metoda analizy bibliometrycznej dokumentalnych strumieni informacji pozwalająca na obiektywną ocenę informacji dokumentalnej funkcjonującej w poszczególnych obszarach nauki, techniki, w poszczególnych językach lub generowanym przez określone instytucje o charakterze naukowym czy technicznym.
 • Gałczyński, Julian; Stefańska, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przyczyny powstania międzynarodowych systemów informacji naukowo-technicznej zorientowanych przedmiotowo. Zasady organizacji systemu, rola instytucji współdziałających : pole działąnia systemu ASFIS, jego zakres tematyczny i zasięg językowy, rodzaj dokumentów branych pod uwagę przy doborze materiału /zasobu informacyjnego/, cele i zadania systemu a także struktura rekordów zawierających dane bibliograficzne pozwalające na identyfikację materiałów źródłowych.
 • Łoziński, Andrzej Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pierwszej części rozpatrzenie korelacji miedzy przedmiotami wykładanymi na kierunkach nauczania zawodu marynarza, rybaka morskiego i portowca, gromadzonymi od roku 1971 przez Bibliotekę Główną Szkoły Morskiej w Szczecinie. Załączona tabela ilustruje zagadnienia danymi liczbowymi. W drugiej części krótkie streszczenia poszczególnych wydawnictw bibliograficznych z podziałem na wydawnictwa polskie w języku angielskim i wydawnictwa radzieckiego.
 • Ostrowska, Krzysztofa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Charakterystyka Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w latach 1969 - 1984. Retrospektywne ujęcie obrazuje rolę tego działu nie tylko na tle Biblioteki Głównej ale także na tle rozzwoju nowo powstałej w roku 1968 uczelni morskiej ze statusem akademickim lecz z dziedzictwa tradycji szczecińskiego szkolnictwa morskiego sięgających roku 1947.
 • Ostrowska, Krzysztofa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Charakterystyka Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w latach 1969 - 1984. Retrospektywne ujęcie obrazuje rolę tego działu nie tylko na tle Biblioteki Głównej ale także na tle rozzwoju nowo powstałej w roku 1968 uczelni morskiej ze statusem akademickim lecz z dziedzictwa tradycji szczecińskiego szkolnictwa morskiego sięgających roku 1947.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds