English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

30 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 30 / 1987 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Ignaczak, Ewa; Ignaczak, Paweł (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Ignaczak, Ewa; Ignaczak, Paweł (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  We wstępie wprowadzono układ elipsoidalny i dyskutowano problemy związane ze sformułowaniem równania Schrodingera w tych współrzędnych. W rozdziale 1 przeprowadzono separację równania Schrodingera oraz podano dowód twierdzenia, że z rozliczonych potencjałów radialnych tylko dwa prowadzą do równania Schrodingera separowalnego we współrzędnych wydłużonych elipsoidy obrotowej. Są to: potencjał kulombowski i potencjał oscylatora harmonicznego izotropowego.
 • Kirkiewicz, Józef; Milcarz, Jerzy; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W elementarnym zakresie przedstawiono teorię rozpraszania i w oparciu o wykorzystanie sprężystego rozpraszania światła scharakteryzowano możliwe kształty indykatrysy rozpraszania w zależności od wielkości cząstek rozpraszających. Przedstawiono model działający pyłomierza do pomiaru rozpraszania w przód i w tył w różnych kształtach bryłowych, czyli umożliwiającego identyfikację rodzaju cząstek oraz ich wielkości.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono program elektronicznej symulacji ruchów Browna i jej statystycznego opracowania.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule omówiono kilka ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, zawierających błędy systematyczne spowodowane przybliżonym charakterem zależności teoretycznych.
 • Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie danych literaturowych przeprowadzono syntezę metyloetyloketoksymu, za pomocą którego zablokowano grupy - NCO w Desmodurze T-80. Drugi czynnik sieciujący uzyskano przez zablokowanie tych grup fenolem. Trzeci środek sieciuj ący - Izocyn PTF, otrzymano z Zakładów Doświadczalnych "Izochem" przy Zakładach Chemicznych w Bydgoszczy. Wprowadzono następnie te blokowane wieloizocyjaniany do dyspersji poliuretanowych i otrzymano modyfikowane dyspersje wodne poliuretanów jonowych, umożliwiające chemiczne łączenie tych polimerów z włóknami polikaproaimidowymi. W końcowym etapie pracy ustalono doświadczalnie warunki odblokowywania grup izocyjanianowych w czynnikach sieciujących.
 • Trześniowski, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono badania termograwimetryczne nawozu NPK produkcji Z.Ch. "Police". Stiwerdzono, że jedynym parametrem decydującym o począrkowej temperaturze rozkładu jest wartość stosunku molowego NH3: H3PO4. Wzrost tego stosunku powoduje obniżenie się wartości początkowej temperatury rozkładu nawozu.
 • Trześniowski, Waldemar R. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W czasie rejsu m/s "Kapitan Ledóchowski" przeprowadzono pomiary zawartości fosforanów, tlenu i temperatury wód portowych, przybrzeżnych i oceanicznych. Stwierdzono wysokie zawartości fosforanów a niskie tlenu w wodach niektórych portów europejskich. Natomiast wody mórz i oceanów są stosunkowo mało skażone fosforanami i wykazują duże zawartości tlenu.
 • Żmijewska, Sławomiła; Lis, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań własności ochronnych inhibitora polskiej produkcji o nazwie VECOM D-158, który aktuakknie jest stosowany na statkach PŻM. Badania wykonano metodą grawimetryczną na próbkach z żeliwa Z1 250. Stwierdzono, że zdecydowanie lepsze własności ochronne ma inhibitor produkcji krajowej BORONIT. Inhibitor ten jest najskuteczniejszy w działaniu gdy jego stężenie wynosi 6000 - 7500 ppm.
 • Żmijewska, Sławomiła; Wysocki, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań trwałości powłok malarskich stosowanych do ochrony przed korozją ładowni statków. Stwierdzono, zę spośród czterech badanych preparatów najlepsze własności ochronne wykazuje PENETRATING OIL. Zuważono, że zdolności ochronne preparatów zwiększają sie ze wzrostem stopnia czystości powierzchni oraz liczby nakła danych powłok ochronnych.
 • Nienartowicz, Bogdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono zasady sporządzania opisu matematycznego prądnicy wałowej w formie wygodnej dla modelowania jej pracy na maszynie analogowej. Zwrócono uwagę, że zasadniczą trudnością jest podanie równań opisujących dynamikę napędu prądnicy wałowej. Autor przedstawił sposób dokonania takiego opisu.
 • Nienartowicz, Bogdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono niektóre problemy wpływające na ekonomiczne uzasadnienie zainstalowania prądnic wałowych na statkach handlowych. Zwracano uwagę na konieczność przeprowadzenia analizy ekonomicznej uwzględniającej specyfikę statku, ilość zespołów prądotwórczych, złożoność elektrowni okrętowej a następnie prównanie z kosztami eksploatacyjnymi elektrowni wyposażonej w diesel-generatory.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds