English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kokot, Roch
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1574
Abstract Omówiono zależności kariery zawodowej od postępów w nauce absolwentów morskich szkół rybackich w Polsce. Analizą porównawczą oparto o materiały źródłowe /dokumenty archiwów wyższych szkół morskich w Gdyniu i Szczecinie/ oraz dokumentację personalną przedsiębiorstw i instytucji gospodarki morskiej wykorzystując w niej rachunek korelacyjny. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że: - tempo awansu nie zależało ściśle od oceny końcowej w dyplomie; - absolwenci "dostateczni" osiągali minimalne wcześniej wyższe stanowiska na statku niż absolwenci "dobrzy" lub "bardzo dobrzy" - absolwenci "bardzo dobrzy" awansują wolniej od absolwentów "dobrych" i "dostatecznych".
Pages 85-93
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Zależnośc awansu zawodowego absolwentów morskich szkół rybackich od wyników w nauce
Type Review article
References
  1. Altszuler J.: Badania nad funkcją oceny szkolnej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.
  2. Freedman B.: Impact of College. New Dimensions in Higher Education, 1950 nr 2.
  3. Grzelak Z.: Zależności miedzy studiami a praca absolwemtów szkół morskich, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965
  4. Kotarbiński T.: O zdolnościach cechujących badacza. Wybór pism. T.Z. Warszawa, 1958.
  5. Łoboziński B.: Zależność między postępami na studiach a sukcesem zawodowym lekarzy. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 1962. Praca wykonana przez Pracownię Badań nad Szkolnictwem Wyższym.
  6. Pieter J.: Nowe sposoby egzaminowania. Kraków: Wiedza-Zawód-Kultura 1948.
  7. Pieter J.: Oceny i wartości, Katowice: Śląsk 1973.
  8. Spasowki Wł.: Wybór pism pedagogicznych. Warszawa 1961.
  9. Szarski M.: Czy istotnie merytokracja. Polemika na marginesie książki: The rise of meritocracy. London 1956.
  10. Zieliński Z., Kolanko E.: Statystyka. Szczecin Politechnika Szczecińska, 1973.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 3
Published 1986-01-10
Accepted 1985-12-13
Recieved 1985-11-18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds