English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

24 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 24 / 1985 

Recent Submissions

 • Kordas, Ruta Leśmian -; Pilawski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie analizy chromatograficznej składu aminokwasowego białka mączki rybnej stwierdzono, że w okresie 45 dnia przechowywania tego produktu w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza charakterystycznej dla transportu morskiego, następuje znaczny ubytek aminokwasów egzogennych.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Fedorowski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sposób cyfrowej symulacji ruchu statku, przeznaczony dla modułowego symulatora nawigacyjnego. Opisana zasada symulacji uwzględnia właściwości manewrowe statku, a jego chwilowa pozycja odwzorowywana jest równocześnie w dwóch układach współrzędnych - lokalnym X,Y i geograficznym ..., ... . Przedstawione również zostały wyniki symulacji prób zdolności manewrowej statku.
 • Fedorowski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono koncepcję cyfrowej generacji obrazu, widzianego z okna mostkowego statku, stosowanie do jego chwilowego położenia względem lądu i innych obiektów. Przedstawione zostały również uzyskane wyniki realizacji tej koncepcji, za pomocą małego systemu mikrokomputerowego. Opisana cyfrowa generacja obrazu stanowi jeden z elementów symulacji precesów nawigacyjnych.
 • Jaworski, Stefan Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Prace nad optymilizacją kierunków rozwoju i sieci szkół wyższych w Polsce, prowadzone m.in.. Przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wymagają uprzedniego zdefiniowania i klasyfikacji takich pojęć, jaki dziedzina, dyscyplina, kierunek, specjalność i specjalizacja, funkcjonujących w obszarze nauki i kształcenia na poziomie wyższym. W artykule wskazano na podstawie analizy, na niespójność istniejących systemów pojęciowych nauki UNESCO i polskich propozycji na przykładzie nauk związanych z morzem i gospodarką morską.
 • Pilawski, Tadeusz; Kordas, Ruta Leśmian -; Bojarski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W publikacji przedstawiono analizę składu chemicznego śrut poekstracyjnych w aspekcie oceny strat wartości odzywczych podczas transportu morskiego. Analizę wykonano na podstawie wyników badań w laboratorium przemysłowym i danych literaturowych.
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono węzłowo problemy żeglugi morskiej, jakimi są niewątpliwe kierunki rozwoju inwestycji tonażowych w żegludze trampowej. Artykuł ten stanowi zmodyfikowaną i wzbogaconą syntezę rozprawy doktorskiej autora. Podstawowym celem artykułu jest sklasyfikowanie i weryfikacja najistotniejszych czynników, zarówno stymulujących jak i ograniczających rozwój floty trampowej, na przykładzie tonażu Polskiej Żeglugi Morskiej w latach siedemdziesiątych.
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części oraz wniosków końcowych. Część pierwsza dotyczy wybranych zmian w międzynarodowych przepisach o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, które zostały przyjete przez wymaganą wiekszość /2/2/ państw - stron konwencji "Collreg - 1972" i obowiązują od 1 czerwca 1983r. W części drugiej artykułu autor przedstawił informator na temat ujednoliconego stosowania niektórych prawideł mpdm 1972, opracowany pod patronatem Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO.
 • Porada, Jędrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Porada, Jędrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Względna średnica cyrkulacji ustalonej jest tradycyjnie najpopularniejszym wskaźnikiem zwrotności statku, wykorzystywanym nie tylko w teorii okrętu i nawigacji. Najpewniejszymi źródłami nawigacji o tym wskaźniku są próby morskie. Drugim źródłem są różne formuły doświadczalne dające jednak znaczne odchyłki od wartości rzeczywistych. W artykule przedstawiona zostaje metoda zaproponowana przez autora, opracowana na bazie wyników prób morskich masowców i zbiornikowców w trakcie rejsów eksploatacyjnych. Średni błąd metody nie przekracza 1 - 2 szerokości statku.
 • Witek, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analiza ilości awarii oraz ich przyczyn w Polskiej Marynarce Handlowej pozwala stwierdzić, że większośc z nich jest zawiniona przez człowieka. Aby więc przeciwdziałać zwiększaniu się tych awarii w naszej flocie oraz w celu nadążania za postępem tychnicznym wprowadzonym na polskich statkach handlowych koniecznym jest zwrócenie większej uwagi na wzrost jakości siły roboczej - tzn; postęp kadrowy wśród załóg pływających u polskich armatorów;
 • Wybranowski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł 5 ustawy z dnia 1 grudnia 1961r. O izbach morskich /Dz.U.nr 58 poz.320 z 1961r../ wymienia dwie podstawy uzasadniające stosowanie przez izby morskie sankcji zawodowych w stosunku do marynarzy statków polskich i polskich pilotów: 1/rażące zaniedbanie, które było przynajmniej jedną z przyczyn wypadku morskiego, 2/ brak kwalifikacji, ujawniony w zwiąku z wypadkiem morskim.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds