English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Walkowski, Mirosław
Affiliation Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Okrętów 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69
E-mail mwal@interia.eu
Author Smolarz, Jarosław
Affiliation Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających KPW Świnoujście 72-604 Świnoujście, ul. Steyera 6
E-mail smolo88@interia.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/152
Abstract In the paper has been make an attempt to replace the conventional system of fuel dose control and injection passing angle with the elecrtronic control system, which has been realized this manner, that selected hydraulic accumulator, injector CR type and fuel dose controller has been attached to the marine engine. It has been as-sumed, that by controlling the current impulse of controller it is possible to model whichever size of fuel dose, injected to the combustion chamber and to control the injection lasting time. It has been presented the simplistic scheme of test stand and it has been described the basis of fuel dose controlling valve operation in the injector. The wave phenomenon and the flow loss in the fuel pipe of high pressure have been presente
Pages 80-86
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords fuel instrumentation
Keywords Common Rail
Keywords flow through the injector
Title The model of steady fuel flow in the injector channels in the Common Rail systems
Type Original scientific article
References
 1. Bosch, Praca zbiorowa: Zasobnikowe układy wtryskowe Common Rail. WKŁ, Warszawa 2005.
 2. BASZTA T.: Urządzenia hydrauliczne. Konstrukcja i obliczenia. WNT, Warszawa 1961.
 3. GAŁĄSKA M., KACZMARCZYK J., MARUSZKIEWICZ J.: Hydromechanika stosowana. Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego, Warszawa 1972.
 4. SOBIESZCZAŃSKI M.: Modelowanie procesów zasilania w silnikach spalinowych. Zagadnienia wybrane. WKŁ, Warszawa 2000. Pozostałe pozycje
 5. BURMAN P. G., DELUCA F.: Fuel injection and controls for internal combustion engines. The technical Press LTD, Londyn 1962.
 6. GUILLON M.: Teoria i obliczanie układów hydraulicznych. WNT, Warszawa 1967.
 7. LANDAU L. D., LIFSZYC E. M.: Hydrodynamika. Wydaw-nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 8. OCHOCKI W.: Numerycznie sterowane systemy wtrysku pa-liwa silników wysokoprężnych. Wydawnictwo Poznań-skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1994.
 9. WALKOWSKI M.: Modelowanie działania zaworu sterujące-go dawką paliwa w układzie wtrysku typu Common Rail. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Silniki Ga-zowe” 2006. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochow-skiej 162. MECHANIKA 26. Wydział Inżynierii Mecha-nicznej i Informatyki, Częstochowa 2006, 550–560.
 10. WALKOWSKI M.: Selected problems of modelling the work-ing of container injection systems of Common Rail type. (s. 477–485). Journal of POLISH CIMAC, Explo-Diesel & Gas Turbine ’07. V International Scientific-Technical Conference. Gdańsk – Stockholm – Tumba Poland – Swe- den 11–15 May 2007. ISSN 1231–3998. Gdańsk Univer-sity of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, Department of Ship Power Plants.
 11. WALKOWSKI M.: Determining the characteristics of control valve in a Common Rail injection system of a combustion engine. SILNIKI SPALINOWE. Czasopismo naukowe Nr 2007 – SC2, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, 94–100.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 4
Tables 0
Published 2009-06-10
Accepted 2009-05-14
Recieved 2009-04-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds