English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Drozdowski, Józef
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Mierzejewski, Jerzy
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1491
Abstract Badania efektywnego czasu pracy siłowni statku mają duże znaczenie poznawcze i praktyczne. Znaczenie poznawcze polega na znalezieniu związków funkcyjnych korelacji statystycznej pomiędzy czasem efektywnym pracy siłowni , a czynnikami , które w sposób istotny warunkują tę efektywność. Praktyczną stroną tego zagadnienia jest własciwe wykorzystanie wniosków wynikłych z badan do działalności służb eksploatacyjnych w pracach prognozowo-planistycznych i analitycznych. Artykuł przedstawia przebieg badań masowców eksploatowanych przez armatora szczecińskiego. Statki posiadały silnik Sulzera produkcji HC - Poznań. Szeroko potraktowano zagadnienie zasadności zastosowanej metody regresji do tego typu badań.
Pages 44 -56
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Związek funkcyjny pomiędzy efektywnym czasem pracy siłowni statku a warunkującymi go czynnikami
Type Original scientific article
References
 1. Brandowski A. , Wrzesiński M. : O efektywności technicznej. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Sopot 1977.
 2. Przyśpieszona , warstwowa metoda oceny i prognozowania technicznej efektywności eksploatacji statków - Praca zbiorowa WSM - Gdynia, WSM - Szczecin, Wydawnictwo WSM Gdynia -Szczecin 1973 / do użytku wewnętrznego/.
 3. Drozdowski J. : Niektóre zagadnienia technicznej eksploatacji statku. Technika i Gospodarka Morska nr. 2/1977.
 4. Podnoszenie gotowości technicznej statków. Wyd. Instytut Morski, nr. 14, Gdańsk 1976.
 5. Draper N.R. , Smith M. : Analiza regresji stosowana. PWN, Warszawa 1973.
 6. Sobkiewicz I. : Ogólny model eksploatacji okrętu. WPT. Eksploatacja i remont sprzętu Gdynia 1972.
 7. Olearczuk E. , Sikorski M. , Tomaszak H. : Eksploatacja samolotów / elementy teorii /. Wyd. MON, 1978.
 8. Praca zbiorowa : Studium zywotności i niezaowdności systemu siłowni okrętowej z silnikiem głównym Sluzer RD-66. Wyd. WSM Gdynia 1971.
 9. Mariland R.P : Niezawodność urządzeń technicznych. Biblioteka Inżyniera PWN, Warszawa 1968.
 10. Bualenko N.P. : Modelirowanie złożonych sistem. Izdatielstwo Nauka, Moskwa 1968.
 11. Strzałkowski A. , Śliżyński A. : Matematyczne metody opracowania wyników pomiarowych. PWN, Warszawa 1973.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 5
Tables 2
Published 1980-04-10
Accepted 1980-03-16
Recieved 1980-02-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds