English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Grzybowski, Leon
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1489
Abstract Przedstawiono aktualnie funkcjonujący w PŻM system sterowania zapasami części zamiennych statków. Na podstawie opracowanego obiegu części zamiennych, ujmującego różne warianty zaopatrywania poddano analizie i ocenie system sterowania zapasami tych części, zarówno na statkach jak i w magazynie lądowym armatora. Na bazie tej analizy i oceny oddane kierunki uprawnienia tego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem jego komputeryzacji.
Pages 69 - 83
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Ocena i kierunki doskonalenia systemu sterowania zapasami części zamiennych do statków w polskiej żegludze morskiej
Type Original scientific article
References
  1. Sarol J. , Wein E. : System informatyczny dla potrzeb technicznej eksploatacji statków i urządzeń technicznych w gospodarce morskiej. Instytut Morski Gdańsk 1976.
  2. Nagórski W. , Przewoźniak B. , Werkowski R. : Metoda oceny i prognozowania efektywności technicznej eksploatacji statków. WSM Gdynia 1974.
  3. Skowronek Cz. : Koszty zapasów w przedsiębiorstwiem przemysłowym. PWE Warszawa 1971.
  4. Mierzejewski J. i inni /praca zbiorowa/ : System sterowania techniczą eksploatacją floty PŻM. WSM Szczecin 1977. S. Garliński S. : Metody kształtowania zapasów. PWE Warszawa 1971.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 1
Tables 1
Published 1980-04-10
Accepted 1980-03-16
Recieved 1980-02-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds