English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Pilewski, Tadeusz
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Abramowska, Ewa
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1481
Abstract Omówiono towaroznawczą charakterystykę cementów, własności cementu jako ładunku okrętowego oraz istniejące obecnie rozwiązania form transportu tego ładunku. Podano również wyniki badań i obserwacji przeprowadzonych na m/s "Kopalnia Moszczenica" w rejsie ze Szczecina do Lagos z całookrętowym ładunkiem cementu workowanego.
Pages 5-15
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Badania wpływu warunków transportu morskiego na ładunek cementu.
Type Original scientific article
References
  1. Praca zbiorowa pod red. W. Dobrownickiego - Technologia chemiczne nieorganiczna. WNT. Warszawa 1965
  2. Litke A., Lotko A.: Przesłanki rozwoju polskiej floty cementowców. Technika i Gospodarka Morska 1979,nr 10
  3. Ciura W.: Światowa tendencja rozwoju statków do przewozu cementu luzem, Technika i Gospodarka Morska 1979, nr 4
  4. Praca zbiorowa pod redakcją M. Mysony: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. PWE, Warszawa 1968
  5. Józefowicz E.: Chemia neorganiczna, Warszawa 1968
  6. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego. GUS, Warszawa 1978
  7. Mokrzycki W.: Technologia i organizacja przewozu cementu w kontenerach elastycznych. Opakowanie 1976, nr 10
  8. Skalmowski W.: Chemia materiałów budowlanych, Warszawa 1971
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 1
Published 1981-01-10
Accepted 1980-12-11
Recieved 1980-11-08


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds