English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Wybranowski, Andrzej
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1477
Abstract Przedmiotem rozważań autora jest pojęcie "winy statku", stanowiące przesłankę odpowiedzialności za szkody wyrządzone zderzeniem statków, w rozumieniu polskiego kodeksu morskiego. W oparciu o wykładnię artykułów 225 i 227 k.m. autor stara się wykazać, że zakres pojęciowy "winy statku" nie jest identyczny z "winą" w znaczeniu przyjętym przed kodeks cywilny. Ta teza pozwala na wyciągnięcie wniosku, że kodeks morski ustanowił szczególną zasadę odpowiedzialności armatora za szkody spowodowane zderzeniem statków. Różni sie ona zarówno od zasady winy jak i zasady ryzyka z kodeksu cywilnego. Przyjęcie tej koncepcji odpowiada, zdaniem autora, potrzebom nowoczesnego prawa odszkodowawczego, a przede wszystkim zapewnia skuteczna ochronę interesów poszkodowanych, przez zobiektywizowanie przesłanek odpowiedzialności armatora.
Pages 63-87
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Przyczynek do wykładni pojęcia "WINY STATKU" z art. 225 Kodeksu Morskiego.
Type Review article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1981-01-10
Accepted 1980-12-11
Recieved 1980-11-08


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds