English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

18 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 18 / 1980 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Brika, Andrzej; Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono wyniki badań ekspoloatacyjnych wtryskiwaczy silników okrętowych wolnoobrotowych, w aspekcie wpływu czystości paliwa na czas poprawnej pracy wtryskiwaczy oraz proces zużycia otworów rozpylających. Określono zależności funkcyjne pomiędzy ww. wielkościami , stwierdzając, że czas pracy wtryskiwacza jest funkcją liniową ilości zanieczyszczeń w paliwie , zaś do powiększenia otworów rozpylaczy zależy wykładniczo.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono przykład zastosowania metod graficznych do określenia podstawowych wskaźników niezawodności elementów silnika okrętowego na przykładzie wtrykiwaczy. Wyniki badań niezawodności eksploatacyjnej wtryskiwaczy zestawiono w postaci tabel, zaś określenie podstawowych wskaźników dokonano za pomocą nomogramów traktujac wtryskiwacz jako obiekt nienaprawialny. Konkluzje wynikające z badań przedstawiono we wnioskach.
 • Drozdowski, Józef; Mierzejewski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badania efektywnego czasu pracy siłowni statku mają duże znaczenie poznawcze i praktyczne. Znaczenie poznawcze polega na znalezieniu związków funkcyjnych korelacji statystycznej pomiędzy czasem efektywnym pracy siłowni , a czynnikami , które w sposób istotny warunkują tę efektywność. Praktyczną stroną tego zagadnienia jest własciwe wykorzystanie wniosków wynikłych z badan do działalności służb eksploatacyjnych w pracach prognozowo-planistycznych i analitycznych. Artykuł przedstawia przebieg badań masowców eksploatowanych przez armatora szczecińskiego. Statki posiadały silnik Sulzera produkcji HC - Poznań. Szeroko potraktowano zagadnienie zasadności zastosowanej metody regresji do tego typu badań.
 • Grzybowski, Leon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcje komputeryzacji systemu sterowania zapasami części zamiennych do statków w PŻM na podstawie jego analizy i oceny. Podano rozwiązania dotyczące ważniejszych elementów systemu informatycznego takich jak : funkcje, wyjście/ tabulatogramy wynikowe/, wejście / dokumenty źródłowe / , moduły i jednostki przetwarzania oraz sposób wdrożenia.
 • Grzybowski, Leon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono aktualnie funkcjonujący w PŻM system sterowania zapasami części zamiennych statków. Na podstawie opracowanego obiegu części zamiennych, ujmującego różne warianty zaopatrywania poddano analizie i ocenie system sterowania zapasami tych części, zarówno na statkach jak i w magazynie lądowym armatora. Na bazie tej analizy i oceny oddane kierunki uprawnienia tego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem jego komputeryzacji.
 • Kuźniewski, Bolesław; Piotrowski, Edmund; Stankiewicz, Czesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano sposób przeprowadzania badań optymalizacyjnych szerokości szczelin dopływowych i wypływowych w pneumatycznym generatorze drgań mechanicznych. Badania przeprowadzono w celu wyznaczenia optymalnych parametrów szczelin dla których zniekształcenie przebiegu ciśnienia w komorach roboczych byłoby najmniejsze. Wyniki potwierdziły celowość prowadzenia takich badań i wykazały najlepsze parametry w zakresie przyjętym do badań
 • Mierzejewski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę niezawodności i efektywniści technicznej morskich statków handlowych, na podstawie wyników badań eksploatacyjnych wybranej losowo grupy statków pływających w trampingu oceanicznym. Dla scharakteryzowania i oceny procesu eksploatacji wprowadzono odpowiednie wskaźniki. Pracę zakończono wnioskami stanowiącymi ocenę aktualnego stanu niezawodności i efektywności floty morskiej
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano metodę pomiaru średniej czystości i rozkładu amplitudowego świetlnych iskier mechanicznych. Równocześnie z tymi wielkościami można wyznaczyć temperaturę i natężenie promieniowania snopa iskier. Wyniki pomiarów rejestrowane są automatycznie w funkcji czasu trwania kontaktu ciernego.
 • Zapaśnik, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówione wpływy wirnika na jego stateczność pracy w hydrostatycznych łożyskach ślizgowych z dławieniem przez szczelinę.
 • Zapaśnik, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówione zostały wyniki badań dynamiki wirnika w hydrodynamicznych i hydrostatycznych łożyskach ślizgowych podpartych elastycznie.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds