English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Szulc, Marek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Litwinowicz, Henryk
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Seidler, Wiesław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1466
Abstract Jednymi z nie wykorzystanych dotychczas rybackich zasobów wszechoceanu są kalmary oceaniczne, bytujące także poza strefami zawłaszczeń. Podjęcie ich przemysłowej eksploatacji wymaga jednakże wdrożenia odpowiednich metod połowów gdyż techniki połowu kalmarów stosowane w wodach otwartego oceanu. Autorzy proponują w związku z tym nowatorskie zastosowanie wielkogabarytowych tuk pelagicznych do połowu kalmarów przy czym kalmary skupiane są uprzednio wokół źródeł światła - boi świetlnych /wariant I/, lub statków - stacji świetlnych /wariant II/; odłowienie kalmarów następuję przez przeciągnięcie tuki pod zestawem boi lub statków wabiących. Omówiony projekt jest przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P-210868.
Pages 49-59
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Projekt metody połowów kalmarów oceanicznych tuką pelagiczną.
Type Review article
References
  1. Aleev Ju.G.: Nekton. Kiev: Naukova Dumka 1976 s. 147-154.
  2. Expert consulation on fishing fur squid and other cephalopods. Fao Fish. Rep. 1976 nr 170 Sup. 1 ss. 150
  3. Litwinowicz H.: Metoda badania przechodzenia ryb przez ściany włoka przechwytnikami sieciowymi. Zeszyty Naukowe WSM Szczecin 1976 nr 10 . 155-182.
  4. Nikonorov I.V.: Lovryby na sbet. Moskva: Piscevaja Promyslennost.
  5. Roper C.F.E.: Comperative captures of pelagic cephalopods by midwater trawls.Symp. zool. Soc. Lond. 1977 nr 38 s. 61-87
  6. SzulcM., Litwinowicz H., Seidler W.: Technika i narzędzia połowu głowonogów, ze szczególnym uwzglednieniem rejonów poza strefami zawłaszczeń, Część I i II 1978, maszynipis, WSM Szczecin
  7. Voss G.L.: Cephalopod resuces of the world. FAO Fish, Circ. 1973 nr 149 s. 75
  8. Yearbook of fishary statistics. 1977 t.42 tab. 8-47 s. 135-137
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 5
Tables 0
Published 1980-03-15
Accepted 1980-02-09
Recieved 1980-01-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds