English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Schneider, Hermann
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1465
Abstract Omówiono dotychczasowe metody oceny wydajności połowowej rybackiej floty morskiej. Autor opracowania - wychodząc z potrzeb ustalenia możliwie prostego względnie porównywalnego wskaźnika do oszacowania wydajności połowowych konkretnego statku łowczego - podejmuje próbę ustalenia współczynników korelacji miedzy podstawowymi parametrami technicznymi statku i tonażem brutto, moc maszyny głównej i efektywną mocą statku na śrubie a wydajnością połowową statku.
Pages 61-70
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Dyskusja nad miernikami wydajności połowowej statku rybackiego na przykładzie rybackiej floty Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Type Review article
References
  1. De Beer F.: Tonnage Catificate data as fishing power parameters RAPPORTS ET PEOCES'VERBAUX DE REUNIONS VOLUME 168. Conceil International Pour i Exploration, De la Marcharlottenbund Slot. Danemark Janiver 1975.
  2. De Boar EjJ.: On the use of brake horse power as a parameter for fishing power. RAPORTS ET PROCES'VERBAUX DE REUNIONS VOLUME 168. Concail International Pour i Exploration. Danemark janivar 1975
  3. Gulland D.A.: The rehability of the catch per unit sffort as a measure abundance in North Sea trawl fisheries. Rapp. Proc. Verb. Reun. Copenhaqus 155 /1964/.
  4. Howart P., Michaelsen K.: Relationship between fishing powers an vessel charakteristics of belgian beam trawlers. RAPPORTS ET PROCES'VERBAUX DE REUNIONS VOLUME 168. Conceil International pour 1 'Exploration. De la Mar Charlettenbund Slot. Danemark janiver 1975.
  5. Karger W.: Relationship between fishing power and charakteristics of stern trawlers in midwater trawling RAPPORTS ET PROCES'VERBAUX DE REUNIONS VOLUME 168. Conceil International pour i Exploration. De la Mer Charlottenbund Slot. Danemark janiver 1975
  6. Klassifizierung von Fangeschirren und Gruseanklassen von Fischersiechiffen. ICNAF Ann. MACT/. /1972 r./ Res. DOC. 72/121
  7. Lahman R., Siegart K.: Diskusion von Effektivitratskiterien in der Hocheseficherei auf der Basis das Modells fur den optimalen Einmatz einer Fischfanglotte Hochachulabschlu-Barbeit. Ingenieurhochoschule fur Seafart
  8. Messung des Fischersieinastzes. ICNAF Paper, /1971 r./ Res. Doc. 34
  9. Schneider W.: Fangerbebnisse von Fischareifahrzaugen uns ihre Bezishungen zu tehniachen Schiffsparametern. Seawirtschaft 7 /1975 r./, Heft11, s. 666-667. 10. Spazielle Expertenzusammenkunft uber Aufwandsbegrenzung. ICNAF-Somm. /1973 r./ Doc. 5, Anhag I-VII.
  10. Trascov A.J.: Abschatzung der Fischersinheit. ICES, Kommitee f. Gerate und Verhalten, CM /1971 r./ Bi 9.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 3
Published 1980-03-15
Accepted 1980-02-09
Recieved 1980-01-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds