English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

17 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 17 / 1980 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Kulikow, Elżbieta; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badano szybkość dyfuzji jonów miedziowych z preparacji zapobiegającej porastaniu glonami tkanin sieciowych. Miarą szybkości dyfuzji był wzrost stężenia tego jonu w wodzie mierzony w określonych odstępach czasu za pomocą miareczkowania jednometrycznego. Stwierdzono,że powolną dyfuzję uzyskuje się w przypadku preparacji zawierających stearynian miedziowy lud wodorotlenek miedziowy uzyskany drogą hydrolizy octanu lub azotanu miedziowego, prowadzonej na preparowanej tkaninie.
 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy przedstawiono różne kształty oczka tkaniny sieciowej i ich elementy geometryczne. W zależności od wielkości współczynników rozwarcia Ux, kształtu oczka i długości boku, obliczono jego powierzchnię i zużycie materiałów sieciowych przypadających na jednostkę powierzchni, tkaniny.
 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań sieciowych wyrobów poliamidowych pod wpływem działania wody. W trakcie badań ustalono, że sieciowe wyroby poliamidowe zmieniają swoją długość w stosunku do stanu aklimatyzowanego w zależności od czasu ich moczenia oraz budowy strukturalnej i technologii produkcji.
 • Szulc, Marek; Litwinowicz, Henryk; Seidler, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Jednymi z nie wykorzystanych dotychczas rybackich zasobów wszechoceanu są kalmary oceaniczne, bytujące także poza strefami zawłaszczeń. Podjęcie ich przemysłowej eksploatacji wymaga jednakże wdrożenia odpowiednich metod połowów gdyż techniki połowu kalmarów stosowane w wodach otwartego oceanu. Autorzy proponują w związku z tym nowatorskie zastosowanie wielkogabarytowych tuk pelagicznych do połowu kalmarów przy czym kalmary skupiane są uprzednio wokół źródeł światła - boi świetlnych /wariant I/, lub statków - stacji świetlnych /wariant II/; odłowienie kalmarów następuję przez przeciągnięcie tuki pod zestawem boi lub statków wabiących. Omówiony projekt jest przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P-210868.
 • Schneider, Hermann (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono dotychczasowe metody oceny wydajności połowowej rybackiej floty morskiej. Autor opracowania - wychodząc z potrzeb ustalenia możliwie prostego względnie porównywalnego wskaźnika do oszacowania wydajności połowowych konkretnego statku łowczego - podejmuje próbę ustalenia współczynników korelacji miedzy podstawowymi parametrami technicznymi statku i tonażem brutto, moc maszyny głównej i efektywną mocą statku na śrubie a wydajnością połowową statku.
 • Jaworski, Stefan-Leszek; Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań losów absolwentów szkół rybołówstwa morskiego typu oficerskiego oraz Wyższych Szkół Morskich Gdyni i Szczecinie. Badaniami objęto wszystkie roczniki absolwentów tj. od powstania szkolnictwa tego typu w Polsce /1951 r./ do roku ukończenia badań /1977 r./. W wyniku tych badań ustalono, że do 1977 r. obydwa ośrodki gdyński i szczeciński łącznie wyszkoliły 1791 absolwentów, 957 osób /53,3%/ pracuje w rybołówstwie, na statach morskich przedsiębiorstw rybołówstwa dalekomorskiego. Największy udział w tej grupie absolwentów mają morskie szkoły rybackie ze Szczecina.
 • Gaj, Jolanta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono najważniejsze wydarzenia z życia naukowego Instytutu Rybołówstwa Morskiego w latach 1976-78, a więc: zakończone prace doktorskie i habilitacyjne, publikacje, udział pracowników IRM w ogólnopolskich zjazdach i sympozjach, współpracę z zagranicą, posiedzenia naukowe Instytutu oraz podano informacje z działalności studenckiego Naukowego Koła Badań Morza.
 • Olbromska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy omówiono inżynierskie prace dyplomowe Instytutu Rybołówstwa Morskiego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w latach 1976-1978, które uzyskały oceny bardzo dobre.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds