English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

16 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 16 / 1980 

Recent Submissions

 • Fedorowski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono próbę określania ilości informacji, jaką otrzymuje obserwator podczas wzrokowego wykrywania cech na ekranie radaru. Ilość otrzymywanej informacji rozpatrzona została w kategoriach teorii informacji, w odniesieniu do procesu wzrokowego śledzenia. Uwzględniono również związek pomiędzy ilością informacji otrzymywanej w procesie wzrokowego śledzenia z procesem automatycznego śledzenia stosowanym w radarowych systemach antykolizyjnych.
 • Fedorowski, Jerzy; Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiony proces cyfrowego śledzenia obiektu, poruszającego się w polu widzenia radaru, na podstawie jego echa radarowego. Właściwości tego procesu, realizowanego za pomocą tzw. algorytmu przedstawiono w postaci członu dynamicznego, jako modelu. Scharakteryzowane zalożności parametrów dynamicznych procesu od wyboru wartości współczynników. Wykazano, że właściwości dynamiczne procesu śledzenia ograniczają możliwości przedstawienia bieżących parametrów ruchu, śledzonych obiektów, na wskaźnikach systemów antykolizyjnych.
 • Ferlas, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono możliwości zastosowania teorii obsługi masowej dla opisania procesu zapobiegania zdarzeniom na morzu realizowanego w oparciu o automatyczny system antykolizyjny. Podano metodykę określania charakterystyk, mogących stanowić podstawę oceny efektywności pracy systemu antykolizyjnego. W oparciu o dane statystyczne dotyczące natężenia ruchu w rejonach wód zachodnio-europejskich , wyznaczono wartości poszczególnych charakterystyk, zarówno dla metody automatycznej akwizycji ech jak i dla metody selekcji ręcznej.
 • Kabaciński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono statystyczną analizę porównawczą wyników obliczania prędkości statku na sfalowanej powierzchni morza przy zastosowaniu różnych wzorów. Przedstawiono wyniki oraz wnioski z nich wynikające.
 • Kabaciński, Jerzy; Dziedzic, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiam sposób wyznaczania linii granicznych w trakcie procesu optymalizacji drogi morskiej statku. Przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń dla kontrolnego przykładu liczbowego.
 • Lancznarowicz, Mieczysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sposób określania momentu rozpoczęcia manewru ostatniej chwili przez statek mający pierwszeństwo drogi na podstawie prawidła 17 MPMD 1972 r.
 • Wiśniewski, Bernard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono odbiór map faksymilowych odbironikiem JAX - 27A przy użyciu różnych wariantów anten Radio Szczecin i Instytutu Nawigacji Morskiej WSM stosując różne współpracujące odbiorniki komunikacyjne. Analiza odebranych map wskazuje na dostateczną ilość i jakość odebranej informacji pogodowej z akwenu Oceanu Atlantyckiego dla celów opracowania rekomendacji dla statków PMH.
 • Wiśniewski, Bernard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono rozszerzoną metodykę oblizeń i wyniki 46 podróży semikontenerowców typu B-438 na Północnym Atlantyku w okresie październik 1976 - kwiecień 1977 r. Analiza tras zamierzonych przez kapitana /Z/ wzbogaca ocenę tras poprzez obliczenia współczynników wydłużenia tras / /. Porównanie czasów trwania rejsu obliczonych wg różnych źródeł /RZ, RZt, RZt/w/ pozwala sprawdzić przyjętą charakterystykę prędkościową statku i ocenić wykonywane na statku obserwacje wysokości fal.
 • Zieziula, Antoni; Goc, Łukasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono urządzenie umożliwiające badania autopilotów oraz modelowania ruchu statku i maszyny sterowej. Omówiono też wyniki badań autopilota statku m/s"Kopalnia Piaseczno" oraz wyniki badań wykonane na laboratoryjnym stanowisku do badania autopilotów.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds