English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Łaski, Zdzisław
Affiliation Instytut Ekonomiki Przemysłu, Politechnika Szczecińska
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1449
Abstract Artykuł jest kontynuacją pracy opublikowanej w Zeszytach Naukowych WSM w Szczecinie nr 8/1976 "Obiektywne podstawy i zasadnicze kierunki aktualnych zmian w systemie planowania i zarządzania w gospodarce polskiej." Traktuje on o zmianach jakie miały miejsce w systemie planowania i zarządzania w Polsce w latach 1975 - 1977. W okresie tym /1975-1977/ można wyrazić wyodrębnione dwa podokresy. Pierwszy, to lata 1975 - 1976, kiedy do systemu ekonomiczno - finansowego kształtowanego w latach 1971 - 1974, a w szczególności w latach 1973 - 1974 - wprowadzono elementy systemu nieparametrycznego, takie jak: różne formy limitowania zatrudnienia, opodatkowanie zatrudnienia, dyrektywny wskaźnik opłacenia wzrostu wydajności pracy średnią płacę /tzn. wskaźnik "0"/ określający wypłaty z dyspozycyjnego funduszu płac i z funduszu premiowego kierownictwa, przepisy dotyczące zagospodarowania oszczędności płaconych...
Pages 5-34
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Zmiany w systemie planowania i zarządzania w Polsce w latach 1975 - 1977
Type Review article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 5
Published 1979-03-05
Accepted 1979-02-07
Recieved 1979-01-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds