English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Mozel, Jacek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1448
Abstract Szczególnie aktualnym i ważnym zagadnieniem w chwili obecnej w Polsce jest doskonalenie gospodarki zasobami ludzkimi w każdym przedsiębiorstwie. Od pomyślnego rozwiązania tej kwestii zależy przyspieszenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego naszego kraju. Doceniając wagę problemu, za przedmiot niniejszego artykułu przyjęto treść społeczno - ekonomiczną gospodarki zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W szczególności przedstawiono w nim najważniejsze - zdaniem autora - specyficzne cechy zasobów ludzkich i wynikające stąd konsekwencje dla charakteru gospodarki nimi.
Pages 35-51
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Gospodarka zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie /ustalenia teoretyczne/
Type Review article
References
 1. Laskowski W.: Co i dla kogo bywa racjonalne, Życie Gospodarcze nr 23/1975.
 2. Łaskowski Z.: Zatrudnienie w gospodarce socjalistycznej w świetle teorii rachunku ekonomicznego. Politechnika Szczecińska, Zeszyt Naukowy nr 97/1968
 3. Łaskowski Z.: Rachunek optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Pracy" nr 6/1977
 4. Łęgowski J.:Kierunki unowocześniania polityki kadrowej w zakładzie pracy, w: pracy zbiorowej pod red.J. Łęgowskiego, Polityka kadrowa w zakąłdzie pracy, KIW, Warszwa 1976
 5. Król H. Istota polityki kadrowej, "Przegląd Organizacji" nr 1/1977
 6. Mozel W.: Pozyskiwanie zatrudnionych do współdziałania jako warunek skutecznego wykorzystania zasobów osobowych, w :Materiały na konferencję pt. Doskonalenie gospodarki czynnikem osobowym w przedsiębiorstwie, TNOiK, Szczecin 1976
 7. Nowakowski J.: Racjonalizacja materialnych warunków pracy, Ekonomika i organizacja Pracy, nr 3/1977
 8. Olędzki M.: Polityka zatrudnienia w zakładzie pracy, SGPiS, Warszawa 1972
 9. Olędzki M.: Polityka zatrudnienia i kształcenia w Polityka społeczna, Praca zbiorowa pod red. A. Rajkiewicza, PWN, Warszawa 1973
 10. Pajestka J.: Determinaty postępu, PWE, Warszawa 1975.
 11. Praca zbiorowa: Ekonomika w działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1968
 12. Wilczyński W.: Racjonalizacja konsumpcji a spożycie indywidualne i zbiorowe w : pracy zbiorowej: Socjalistyczny model konsumpcji KiW, Warszawa 1973
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1979-03-05
Accepted 1979-02-07
Recieved 1979-01-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds