English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Marek, Stanisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1447
Abstract Głównymi źródłami pozyskiwania zwierzęcych produktów białkowych jest rolnictwo i rybołówstwo morskie. Wzrost popytu na zwierzęce produkty białkowe wymaga zwiększonych nakładów na ich produkcję i import. Dla ustalenia wielkości nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla zapewnienia określonego poziomu pordukcji zwierzęcych towarów białkowych pochodzenia rolniczego i morskiego, mogą w pewnym zakresie służyć wskaźniki kapitałochłonności produkcji. Dla ich obliczenia przeprowadzono praktyczną identyfikację w zakresie: sprowadzenia do porównywalności faz produkcji towarów białkowych pochodzenia rolniczego i morskiego: określenia nakładów inwestycyjnych w rolnictwie i rybołówstwie morskim, związanych z produkcją towarów białkowych sprowadzenia do porównywalności efekty produkcji zwierzęcej w rolnictwie i rybołówstwie morskim.
Pages 53-76
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Kapitałochłonność produkcji zwierzęcych towarów białkowych w rolnictwie i rybołówstwie w latach 1956 - 1977
Type Review article
References
 1. Brzóska M. Grochowski Z. Wiśniewski L.: Kapitałochłonność dochodu narodowego wytworzonego w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 5/1970.
 2. Domagała M., Kręczyńska W.: Zagadnienie produkcji farszów rybnych na tle sytuacji w rybołówstwie, w: Technologia farszów rybnych jako surowiec przetwórstwa /materiały konferencyjne/ Oddz. Woj. NOT i ZGR, Szczecin czerwiec 1977.
 3. Felbur S., Połać W.: Postęp efektywności produkcji w gospodarce narodowej, "Gospodarka Planowa" nr 12/1968
 4. Koszty produkcji i efektywności nakładów inwestycyjnych w produkcji towarów białkowych, praca zbiorowa pod kierunkiem A. Niegolewskiego. Katedra Ekonomiki Gospodarki Rybnej WSR w Szczecinie, Szczecin 1972 /masyznopis/
 5. Koszty produkcji i kapitałochonność przyrostu produkcji towarów białkowych, Praca zespołowa pod kierunkiem A. Niegolewskiego. Katedra Ekonomiki Gospodarki Rybnej WSR w Szczecinie, Szczecin 1972 /maszynopis/
 6. Łoś J.: Zapotrzebowanie na produkty zwierzęce w planie perspektywistycznym /1980 r./, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 2/1967
 7. Makowiecki M.: Zmiana warunków ekonomicznych produkcji rolnej, "Życie Gospodarcze" nr 30/1976
 8. Manteufel R. Metodyka badań opłacalności bydła mlecznego. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 5/1965.
 9. Marek S.: Rachunek opłacalności nakładów /inwestycyjnych i eksploatacyjnych/ w produkcji zwierzęcych towarów białkowych, Politechnika Szczecińska WIET, Szczecin 1971 /maszynopis pracy doktorskiej/.
 10. Marek S.: Zagadnienie podziału nakładów inwestycyjnych w rolnictwie na produkcję roślinną i zwierzęcą, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1972, Ekonomika nr 18.
 11. Spożycie ryb i przetworów rybnych w Polsce do roku 1985 na tle założonego wzrostu stopy życiowej społeczeństwa, Praca zespołowa pod red. A. Niegolewskiego, Szczecin 1967
 12. Utzig Z.: Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w spółdzielczym przemyśle spożywczym w latach 1950-1958. Praca zespołowa pod kierunkiem A. Niegolewskiego. Katedra Ekonomiki Gospodarki Rybnej WSR, Szczecin 1970 oraz 1972 /maszynopis/
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 6
Published 1979-03-05
Accepted 1979-02-07
Recieved 1979-01-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds