English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Burger, Wiesław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1446
Abstract Odnowa życia politycznego i przywrócenie więzi władzy ludowej z masami było procesem niezwykle trudnym. Program, z którym VIII Plenum KC PZPR w 1956 r. zwróciło się do narodu, precyzował najważniejsze zadania w dziedzinie politycznej i gospodarczej. Również w ZSL w tym okresie dokonywały się głębokie przemiany. W dniach 18, 19 i 20 października 1956 r. obradujące w Warszawie IV Plenum NK ZSL poprało decyzje VIII Plenum KC PZPR. Pod wpływem tych decyzji w stronnictwie województwa szczecińskiego i całego kraju dokonywały się głębokie przemiany polityczne. W życiu politycznym ZSL szczególnego znaczenia nabierały uchwały III i IV Kongresu Stronnictwa.
Pages 77-96
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wkład Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego województwa Szczecińskiego w realizację zadań politycznych i społecznych w okresie od 1957 do 1970 roku.
Type Review article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 1
Published 1979-03-05
Accepted 1979-02-07
Recieved 1979-01-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds