English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Tarchalski, Maciej
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1445
Abstract W dziejach polskiego kolejnictwa z okresu II Rzeczypospolitej interesującą sprawą była działalność Kolejowej Komisji Oszczędnościowej, powołanej do życia w 1936 roku. W oparciu o materiał źródłowy /archiwalny/ przedstawiono ważniejsze aspekty działalności KKO w LAtach 1936-2939. Szczególną uwagę poświęcono pracy taboru kolejowego, warsztatów naprawczych, dochodów płynących z przewozów osobowych i towarowych oraz problemami zatrudnienia. Z przytoczonych źródeł wynika, że w okresie działalności KKO uległy poprawie wszystkie wskaźniki charakteryzujące pracę poszczególnych służb PKP oraz znacznie wzrosła rentowność kolei.
Pages 97-113
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Uwagi o działalności kolejowej komisji oszczędnościowej w latach 1936 - 1969
Type Review article
References
  1. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół Ministerstwa Komunikacji
  2. Dwudziestolecie Komunikacji, Warszawa 1938
  3. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji
  4. Ginabert J.: Drogi żelazne Rzeczypospolitej /wyd. Arcta Warszawa/.
  5. Kraczkiewicz A.: Ocena wyników gospodarki warsztatowej za 1937 r. Referat na XIV Zjazd Techniczny Inżynierów Wydz. Mechanicznego, Archiwum AKT Nowych - Ministerstwo Komunikacji
  6. Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1937
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 3
Published 1979-03-05
Accepted 1979-02-07
Recieved 1979-01-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds