English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Sydor, Jan
Affiliation Zakład Pedagogigki WSP Szczecin
Author ,
Affiliation Zakład Pedagogigki WSP Szczecin
E-mail ronghao1230@hotmail.com
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1439
Abstract Specjalizacja pracy zawodowej marynarzy na współczesnych statkach morskich wymaga uzupełnienia wiadomości fachowych nie tylko w formie indywidualnych poszukiwań lecz także poprzez uczestniczenie w zorganizowanych kursach zaocznych i stacjonarnych. W procesie doskonalenia zawodowego, nie zależnie od form organizacyjnych, doniosłą rolę odgrywają biblioteki statkowe. Ułatwiają one dostęp do książek odpowiadających indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom marynarzy.
Pages 205-227
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Możliwości realizacji potrzeb czytelniczych marynarzy w aspekcie kształcenia permanentnego.
Type Review article
References
 1. Ankudowicz J., Ziembicka K.: Zainteresowania czytelnicze w małych miastach na przykładzie Dobczyc, Warszawa 1959
 2. Badoń S.: Organizacja czytelnictwa na statkach PŻM w Szczecinie, "Bibliotekarz Zachodniopomorski", Szczecin 1957
 3. Gładysz A.: Robotnicy a książki. Studium problemu na przykładzie reprezentacji robotników bytomskich, Wrocław 1972.
 4. Jaworska B.: Rola książki na statku m,ś "Nimfa" "Bibliotekarz Zachodniopomorski", Szczecin 1968, nr 1-2
 5. Kultura na statkach morskich, Pr. zbior. pod red. L.Janiszewskiego, Szczecin 1970
 6. Lepalczyk J.: Włókniarze i książki, Warszawa 1969
 7. Mądrzycki T.: Metody zmiany postaw, w: Kształtowanie motywacji i postaw. Socjotechniczne problemy działalności ideowo-wychowawczej. Wybór i wstęp A. Czapow, Warszawa 1976
 8. S. Milian L.: Czas wolny marynarzy na morskich statkach transportowych, Szczecin 1973
 9. Przecławska A.: Książka i czasopismo a problemy kształcenia ustawiczego w: Szczkoła i edukacja przestrzenna. Praca zbirowa pod red. M. MAciaszka i inn. Warszawa 1975.
 10. Sydor J.: Czytanie książek jako forma wypoczynku marynarzy na lądzie, w : Czas wolny marynarzy na lądzie. Praca zbiorowa pod red. L.Janiszewskiego, Szczecin 1973
 11. Walentynowicz M.: Kultura czytelnicza techników przemysłu metalowego, Wrocław 1958
 12. Walentynowicz M.: Podstawy czytelnictwa powszechnego Wrocław 1970
 13. Walentynowicz M.: Wychowanie użytkowników informacji w systemie edukacji permanentnej, w: Szkoła i edukacja permanentna. Praca zbiorowa pod red. M. Maciaszka J. Wołczyka R. Wroczyńskiego, Warszawa 1975
 14. Wojciechowski K.: Wychowanie dorosłych, Wrocław 1973
 15. Wroczyński R.: Edukacja permanentna, Warszawa 1973
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 11
Published 1979-03-05
Accepted 1979-02-07
Recieved 1979-01-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds