English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kosiński, Jerzy
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1436
Abstract Omówiono wyniki badań modelowych rozpornic trałowych w tunelu aerodynamicznym. W trakcie badań ustalono wpływ osprzętu rozpornicy, oraz ekranu który imituje pracę rozpornicy na gruncie. Wyniki badań współczynników aerodynamicznych przedstawiono na wykresach.
Pages 5-19
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Badania porównawcze modeli rozpornic w tunelu areodynamicznym
Type Review article
References
 1. Akra A., Raport on net model tests with gwarter and one-sixth acals models in Moray Firth, Scotland, July - August. Trondhajm. Norwegia Ship Model Exariment Tank Publication 1966 r.
 2. Fischer A., Trost G., Dun E., Ergabissevon Unterauchungen uber Auftriab Winderstand and Oruckpunktlago von Scherbrettern Saewirtschaft 8, 1971
 3. Górewicz M.J., O podjomnj sile płoskogo kryła, nechodjaszczego w kontakta z dno. Trudy KTJ nr L. III, 1973
 4. Mac Lannan D.N., Instrumentation for the on-line memsurament of the environment and performance of fishing gears. In Proceedings of the Oceanology International Conference, Brighton 1969
 5. Portier M., Notessur les factsurs in fluancant nr 157, 1957
 6. Rykunow E.M., Owlijanii skorosti buksirowki trała na gidrodynamiczaskije charakterystiki respornych sredstw. Rybnoje Chozjajatwo nr 9 i 10, 1967
 7. Scharfe J., Modellvarsuche mit Einachiff, Schwimm, ind Grundschlappnetzen. Protokol Fischtechnik nr 45 i 46, 1966
 8. Sidorow O.P., Karpienko W.P., K razcziotu koordynat centra devlenia gidrodynamiczeskich si na raspornyje ustrojstwa trała. Trduy KTJ nr L III, 1973.
 9. Starowojtow P.A., Rezultaty isledowania trałowych dosok w aerodynamiczeskoj trubie /rękopis udostępniono autorowi pracy/.
 10. Stengel H., Hartung F., Windkanaluntersuchung an Scharbrettmodellen. Fischersi forschung mr 1, 1963.
 11. Wiadieniajav W.L., Eksperymentalna ustanowka dla ispytanii trałowych dosok. Trudy KTJ nr L III, 1973
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 7
Tables 1
Published 1978-01-31
Accepted 1978-01-05
Recieved 1977-12-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds