English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Jagniszczak, Igor
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail dum@umgdy.gov.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1435
Abstract Przedstawiono analizę błędów pozycji statku wynikających z zastosowania systemu hiperbolicznego. Omówiono wyłącznie wpływ skali mapy systemu na dokładność pozycji statku. Przytoczono metody obliczeń oraz błędy wykreślania na mapie, obliczone dla typowych map morskich, wydawanych przez Admiralicję Brytyjską. W Wypadku, kiedy nawigator dysponuje mapami o różnej skali dla danego rejony na postawie przedstawionego materiału określono metody wyboru, przy założeniu dokładności pozycji ze względu na bezpieczną żeglugę statku.
Pages 21-33
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wpływ skali mapy systemów hiperbolicznych na dokładność pozycji statku.
Type Original scientific article
References
  1. Gucma S., Walczak A.: Podstawy teorii linii pozycyjnych. Szczecin: WSM, 1973.
  2. Jagniszczak I.: Matiematicieskije osnowy awtomaticieskoji prokładki trajektorii dwizienija sudna. Praca doktorska. Wyższa Inżynierska Szkoła Morska im. adm. Makarowa. Leningrad 1975 /oryginał w języku rosyjnskim/.
  3. Catalogue of Admiralty Charte. Taunton 1975
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 5
Tables 1
Published 1978-01-31
Accepted 1978-01-05
Recieved 1977-12-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds