English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Fedorowski, Jerzy
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Galor, Wiesław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Hajduk, Jerzy
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail j.hajduk@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1430
Abstract Przedstawiono problemowo możliwości zastosowania wskaźnika radarowego typu B w żegludze pilotażowej i ręcznej, ze wskazaniem wad wskaźnika w tym względzie. Poruszano sprawę zniekształceń odwzorowania i porównania wyglądu ekranu wskaźnika P i B poprzez programowe modelowanie na maszynie cyfrowej.
Pages 121-139
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Możliwości zastosowania wskaźnika radarowego typu B w żegludze pilotażowej i ręcznej.
Type Original scientific article
References
  1. Brożyna J., Mróz B.: Budowa i konserwacja morskich radarów nawigacyjnych. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 974
  2. Brożyna J. - Urządzenia radarowe w służbach morskich. Warszawa 1965
  3. Brożyna J.: Zarys teorii morskich radarów nawigacyjnych Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1972
  4. Principles of radar. Mc GRAW-HILL BOOK COMPANY INC, NEW YORK AND, LONDYN 1946
  5. Praca zborowa: Radar w nawigacji morskiej. Wydawnictwo Morskie. Gdańsk 1970
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 12
Tables 0
Published 1978-01-31
Accepted 1978-01-05
Recieved 1977-12-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds