English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Mirski, Jerzy
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1429
Abstract Omówiono zasady nowej metody, umożliwiającej dokonywanie pomiarów zawartości zbiorników o dowolnych kształtach, także w warunkach dynamicznych - szczególnie przydatnej do stosowania w okrętownictwie. Metoda ta została zgłoszona w Urzędzie Patentowym i opublikowana w Biuletynie U.P. nr 10/77 pod poz. 190844 T. Wyjaśniono również zasadniczą wadę wspólną dla wszystkich współcześnie stosowanych metod pomiarowych, umożliwiających przeprowadzenia pomiarów ilości cieczy w zbiornikach w warunkach statycznych.
Pages 141-152
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Zasady nowej metody pomiaru zawartości cieczy w zbiornikach, szczególnie przydatnej dla warunków dynamicznych.
Type Original scientific article
References
  1. Żuchowski A.: Technika pomiarów dynamicznych. Wydawnictwa Politechniki Szczecińskiej 1975
  2. Staliński J.: Teoria okrętu. Wyd. Morskie 1961
  3. Gołębiowski i inni: Systemy zdalnego pomiaru poziomów cieczy w zbiornikach okrętowych oraz zanurzeń i przegłębień obiektów pływających. PKA - Maramont Poznań - Gdańsk 1970
  4. Resnick R., Halliday O.: Fizyka T.1. PWN Warszawa 1973
  5. Dryński T.: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. PWN, Warszawa 1976
  6. Łapiński M.: Pomiary elektryczne i elektroniczne wielkości nieelektrycznych. WNT, Warszawa 1974
  7. Prospekty firmowe dot. metod i urządzeń do pomiarów poziomów cieczy w zbiornikach okrętowych firm: Taylor USA 1977, FPXBORO Anglia 1977, KROHNE NRF 1977, Junger Norwegia 1977
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 5
Tables 1
Published 1978-01-31
Accepted 1978-01-05
Recieved 1977-12-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds