English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Drozdowski, Józef
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1427
Abstract Przedstawiono wyniki badań zużycia iglic wtryskiwaczy okrętowych silników wolnoobrotowych typu Sulzar RD-75 produkowanych przez HCP w Poznaniu. Scharakteryzowano parametry eksploatacyjne silnika głównego ze szczególnym uwzględnianiem pracy wtryskiwaczy. Podano metodę pomiaru zużycia za pomocą profilogramów powierzchni roboczych. Omówiono wpływ czynników mających dominujące znaczenie na procesy zużycia par precyzyjnych. Wnioski posiadają praktyczne znaczenie tak dla służb technicznych producenta i eksploatatora tych urządzeń, jak i prowadzonych w tym przedmiocie prac naukowo - badawczych.
Pages 173-197
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wyniki badań zużycia końcówek wtryskiwaczy okrętowych silników wolnoobrotowych SULZER RD-76
Type Original scientific article
References
 1. Drozdowski O.,Mierzejawaki J.: Wyniki badań eksploatacyjnych, czasu pracy wtryskiwaczy silników okrętowych typu Sulzar typ RD-76. Materiały Konferencji Naukowej n.t. Cybernetyka w gospodarce morskiej. Sopot 26-28 IX 1977
 2. Gąsowski W.: Wpływ jakości paliwa na pracę i zużycie końcówek wtryskiwaczy. Silniki Spalinowe 1968, nr 1
 3. Krąpoć T., Falkowski H.: Obsługa i naprawa aparatury paliwowej silników wysokoprężnych Wyd. Komunikacji i Łączności Warszawa 1973
 4. Drozdowski J.: Badanie niezawodności wtryskiwaczy okrętowych silników wolnoobrotowych. Zeszyty Naukowe WSM Szczecin 1976, nr 9
 5. Brandt H.: Niezawodność silników okrętowych Biuletyn Informacyjny, 1968, nr 1
 6. GibasiewiczB., Krzyżanowski Z.: Problemy związane z jakością aparatury paliwowej okrętowych silników wysokoprężnych. Silniki Spalinowe, 1968, nr 1
 7. Ruber E., Malcher: Uszkodzenia kawitacyjne w elementach układu wtryskowego. Biuletyn Informacyjny 1972 nr 2
 8. Drozdowski J.: Niektóre problemy diagnostyki silnika okrętowego. Technika i Gospodarka Morska 1977, nr 9
 9. Lustgarten G.: Badania modelowe procesów mieszanki i spalania w silnniku wysokoprężnym. Biuletyn Informacyjny 1975, nr 10
 10. Marciniak A.: Produkcja aparatury paliwowo-wtryskowej do wysokoprężnych silników okrętowych i kolejowych w Zakładach H. Cegielski. Silniki Spalinowe 1975 nr 3
 11. Grach K.: Uszkodzenia kawitacyjne układu wtryskowego i sposoby zapobiegania tym uszkodzeniom. Biuletyn Informacyjny 1969 nr 9
 12. Staffel R., Halingman J.: Rozwój silników wysokoprężnych Typu RN ... M Firay Sulzer. Biuletyn Informacyjny, 1976 nr 1
 13. Jamoulle A.: Dobór i ustalenia charakterystycznych elementów ukłądu wtryskowego. Biuletyn Informacyjny, 1969 nr 2
 14. Dziabas K.: O korozji wysokotemperaturowej silników okrętowych. Technika Gospodarka Morska 1976, nr 2
 15. Gasiński L., Wojciechowicz B.: Badanie zużycia wtryskiwaczy silników wysokoprężnych. Zeszyty Naukowe 1967 nr 8 Politechniki Poznańskiej
 16. Prokopowicz L.: O niezawodności układu paliwowego silnika wysokoprężnego. Silniki Spalinowe 1975, nr 2
 17. Rogoziewicz J.: Wady i uszkodzenie par precyzyjnych układu wtryskowego silnika wysokoprężnego. Silniki Spalinowe 1974, nr 1
 18. Gąsowski W., Gotz R.: Badania wpływu rodzaju materiałów i ich obróbki cieplno-chemicznej na trwałość aparatury paliwowej wysokoprężnych silników kolejowych. Część I. Silniki Spalinowe. Część II 1976 nr 4. Silniki Spalinowe 1977 nr 1
 19. Janiszewski: Analiza zjawiska Koksowania w świetle konstrukcji aparatury paliwowej oraz własności paliwa. Komunikaty Informacyjne 1974, nr 4
 20. Staszak M.: Badania zużycia końcówek wtryskiwaczy okrętowych silników wolnoobrotowych Sulzer RD-76. WSM Szczecin 1978. Praca dyplomowa.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 17
Tables 4
Published 1978-01-31
Accepted 1978-01-05
Recieved 1977-12-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds