English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Włodarski, Zdzisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1425
Abstract Przedstawiono układ pomiarowy do oceny zdolności zapalającej iskier mechanicznych metodą fotometryczną. Zasadniczymi elementami układu są dwie fotodiody o różnej charakterystyce widmowej. Układ umożliwia pomiar średniej wartości natężenia promieniowania cieplnego i temperatury snopa iskier ciernych.
Pages 219-231
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Pomiar parametrów promieniowania cieplnego iskier mechanicznych za pomocą fotoelementów o różnej charakterystyce widmowej.
Type Original scientific article
References
  1. Dauksza Z., Włodarski Z.: Wpływ niektóych czynników na wyniki badań iskrowności metali metodą fotometryczną oraz jej wykorzystania do oceny zdolności zapalającej iskier mechanicznych, Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie, nr 14
  2. Birkanfald J., Zając W.: Sposób badania iskrowności materiału oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Patent PRL nr 63 677 /1971/
  3. Encyklopedia Fizyki. T.1, PWN Warszawa 1972, s. 600-506
  4. Hanne J.: Lampy alaktronowe. WNT Warszawa 1967, s. 507-511
  5. Michalski L., Eckeradorf K.: Pomiary temperatury. WNT Warszawa 1971, s. 207-209 i 162-163
  6. Miller D.: Pirometry. WNT Warszawa 1970, s. 161-167
  7. Helbig E.: Podstawy fotometrii. WNT Warszawa 1975, s. 145 i 201
  8. Pankovs J.: Zjawiska optyczne w półprzewodnikach. WNT Warszawa, s. 294-296
  9. Dittaar P.: Reib und Schlagfunken als Zundquells, Handbuch der Raumexplosionen, hersusgegeben von H.H. Freytag, Verlag Chemis, GMBH Weinheis, 1965, s. 371
  10. Sprawozdania z 16.9.1954 z badania zapalności eksplozywnych mieszanin gazów /względnia par/ i powietrza przez iskry brązu wielostopowego wytwarzane mechanicznie. Instytut Bezpieczeństwa Kopalń, Odcinek Badań ws Freibergu /materiały niepublikowane/
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 4
Tables 4
Published 1978-01-31
Accepted 1978-01-05
Recieved 1977-12-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds