English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Żmijewska, Sławomira
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1424
Abstract Omówiono zagadnienia modelowania procesu korozji stali w wodzie morskiej w oparciu o odpowiednio przyjęty model fizyczny i matematyczny. Model fizyczny wyznaczono zakładając, że proces korozji zachodzi równomiernie na całej powierzchni. Model matematyczny przyjęto w postaci równania różniczkowego rządu pierwszego o stałych współczynnikach. Przedstawiono doświadczalną weryfikację modelu matematycznego.
Pages 233-242
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Modelowanie procesu korozji stali w wodzie morskiej
Type Original scientific article
References
  1. Żmijewska S.,Studnia H.: Próba analizy procesu korozji kadłuba statku przy zastosowaniu metod cybernetyki technicznej. Szczecin, Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie nr 6, 1974, s. 277-291
  2. Mrowec St. Stobłosa A., Szczawińska E.: Nowe metody obliczania racjonalnych wartości parabolicznych stałych szybkości utleniania metali i stopów. Kraków, Zeszyty Naukowe AGH nr 424, 1974, s. 107-128
  3. Flis J.: Budowa i własności warstawek tlenkowych na matalach. Ochrona przed korozją. 1976, nr 9, s. 225-229
  4. Wranglen G.: Podstawy korozji i ochrony metali. Warszawa 1975, s. 172
  5. Uhlig H.: Korozja i jej zapobieganie. Warszawa 1976, s. 154
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 6
Tables 0
Published 1978-01-31
Accepted 1978-01-05
Recieved 1977-12-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds