English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Daca, Tomasz
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Kozłowska, Ewa
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1423
Abstract Autorzy zaproponowali modyfikację spektroskopowego wyznaczenia stężenia węglowodorów zawartych w wodzie morskiej, polegające na wykreślaniu uniwersalnych linii kalibracyjnych. Linia kalibracyjna określono specjalizując się na 10 olejach różniących się absorpcją w maksimum. Otrzymano liniową zależność wartości A absorpcji w maksimum od stężenia c olejów w wodzie.
Pages 243-251
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Modyfikacja metody pomiarów zanieczyszczeń olejowych w wodzie morskiej z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni.
Type Original scientific article
References
  1. Harmanowicz W. i inni:Fizyko-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady Warszawa 1976
  2. Łysiak E., Rakowska E.: Zanieczyszczenia Bałtyku węglowodorami. Studia i materiały oceanograficzne, PAN Sopot 1977, nr 27.
  3. Rao C.N. Chemical Application of Infreresd Spectroscopy New York 1963
  4. Dace T.: On the determination of the integral intesity of very strong absorption banda in the infmared recordad by the method of multiple sttemusted total raflaction. Acta Physic Polonica Bol. A 41, 1972, nr 4
  5. Simard R.C., Masagwa L.: Inrared spectrophotometric determination of oil and phenols in water. Anal. Chem. Vol 23, 1951, nr 10
  6. I.M.C.O. Resolution A 393 /X/ , 3 April 1978
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 2
Published 1978-01-31
Accepted 1978-01-05
Recieved 1977-12-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds