English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

14 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 14 / 1978 

Recent Submissions

 • Dendura, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Automatyzacje statków powodują, ze załoga wykonuje coraz więcej prac konserwacyjno - remontowych: maleje ilość czynności operatorskich. Poszczególne stanowiska pracy nie są równomierne i rytmicznie obciążone pracą. Występuje nadmierna ilość stanowisk kierowniczych, nie wykorzystywanych w pełni. Zaproponowano integrację organizacyjną i zawodową stanowisk oficerskich i marynarskich dla zmniejszenia ilości specjalności i kosztów kształcenia oraz racjonalnego wykorzystania czasu pracy.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono wyniki badań modelowych rozpornic trałowych w tunelu aerodynamicznym. W trakcie badań ustalono wpływ osprzętu rozpornicy, oraz ekranu który imituje pracę rozpornicy na gruncie. Wyniki badań współczynników aerodynamicznych przedstawiono na wykresach.
 • Jagniszczak, Igor (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę błędów pozycji statku wynikających z zastosowania systemu hiperbolicznego. Omówiono wyłącznie wpływ skali mapy systemu na dokładność pozycji statku. Przytoczono metody obliczeń oraz błędy wykreślania na mapie, obliczone dla typowych map morskich, wydawanych przez Admiralicję Brytyjską. W Wypadku, kiedy nawigator dysponuje mapami o różnej skali dla danego rejony na postawie przedstawionego materiału określono metody wyboru, przy założeniu dokładności pozycji ze względu na bezpieczną żeglugę statku.
 • Wiśniewski, Bernard; Kaźmierski, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono przyczyny wymuszonych strat prędkości statku na fali i wietrze. Określano bezpieczne prędkości statku z uwagi na eleming zalewania na przykłądzie statku typu B-447
 • Wiśniewski, Bernard; Grzelak, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W trakcie eksploatacji statku typu B-438 dokonano rejestracji jego kołysań w wybranych warunkach falowania i wiatru. Opracowano metodykę pomiarów i dokonano interpretacji zapisów. Analiza wyników pomiarów umożliwiła odtworzenie zachowania się statku w dowolnym momencie pomiar oraz ilościowego określenia przechyłów bocznych i wzdłużnych w zależności od parametrów fali i wiatru, prędkość statku oraz stopnia jego załadowania.
 • Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono metodę umożliwiającą współpracę dyskretyzatora typu 0001Y4.2 z minikomputerem HP 2100S. Współpraca taka pozwala na opracowanie wyników pomiarów pewnych urządzeń nawigacyjnych przedstawionych w postaci ciągłych wykresów graficznych, przy wykorzystaniu wygodnych i szybkich programów bibliotecznych minikomputera HP 2100S
 • Fedorowski, Jerzy; Kujawa, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Problemy poruszane w niniejszym artykule dotyczą jednego z układów umożliwiających optyczną obserwację struktury echa, z zastosowaniem generatora promieniowo - kołowej podstawy czasu na lampie o odchylaniu elektrostatycznym. Zastosowanie takiego generatora w połączeniu z oscyloskopem daje możliwość lokalnego powiększania obrazu radarowego. Wiąże się to że zwiększeniem rozdzielczości zobrazowania echa na lampie wskaźnikowej na co dowód został tu przeprowadzony drogą analizy zobrazowania echa obiektu punktowego.
 • Fedorowski, Jerzy; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemowo możliwości zastosowania wskaźnika radarowego typu B w żegludze pilotażowej i ręcznej, ze wskazaniem wad wskaźnika w tym względzie. Poruszano sprawę zniekształceń odwzorowania i porównania wyglądu ekranu wskaźnika P i B poprzez programowe modelowanie na maszynie cyfrowej.
 • Mirski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zasady nowej metody, umożliwiającej dokonywanie pomiarów zawartości zbiorników o dowolnych kształtach, także w warunkach dynamicznych - szczególnie przydatnej do stosowania w okrętownictwie. Metoda ta została zgłoszona w Urzędzie Patentowym i opublikowana w Biuletynie U.P. nr 10/77 pod poz. 190844 T. Wyjaśniono również zasadniczą wadę wspólną dla wszystkich współcześnie stosowanych metod pomiarowych, umożliwiających przeprowadzenia pomiarów ilości cieczy w zbiornikach w warunkach statycznych.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych charakterystyk wtryskiwaczy wysokoprężnych wolnoobrotowych silników okrętowych. Całość wykonanych praz pozwoliła na uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących czasu poprawnej pracy wtryskiwaczy. Omówiono wyniki prób stanowiskowych, wpływu jakości paliwa na pracę tych urządzeń. Wnioski posiadające znaczenie dla badań jakościowych aparatury wtryskowej okrętowych silników wolnoobrotowych
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań zużycia iglic wtryskiwaczy okrętowych silników wolnoobrotowych typu Sulzar RD-75 produkowanych przez HCP w Poznaniu. Scharakteryzowano parametry eksploatacyjne silnika głównego ze szczególnym uwzględnianiem pracy wtryskiwaczy. Podano metodę pomiaru zużycia za pomocą profilogramów powierzchni roboczych. Omówiono wpływ czynników mających dominujące znaczenie na procesy zużycia par precyzyjnych. Wnioski posiadają praktyczne znaczenie tak dla służb technicznych producenta i eksploatatora tych urządzeń, jak i prowadzonych w tym przedmiocie prac naukowo - badawczych.
 • Dauksza, Zbigniew; Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano urządzenia do badania iskrywności metali metodą fotometryczną. W oparciu o analizę pomiarów uzyskanych na tym urządzeniu oraz na urządzeniu działającym na zasadzie inicjacji zapłonów wykazano dużą przydatność metody fotometrycznej do oceny zdolności zapalającej iskier mechanicznych. Omówiono również wpływ niektórych parametrów pomiaru na dokładność wyników badań.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono układ pomiarowy do oceny zdolności zapalającej iskier mechanicznych metodą fotometryczną. Zasadniczymi elementami układu są dwie fotodiody o różnej charakterystyce widmowej. Układ umożliwia pomiar średniej wartości natężenia promieniowania cieplnego i temperatury snopa iskier ciernych.
 • Żmijewska, Sławomira (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zagadnienia modelowania procesu korozji stali w wodzie morskiej w oparciu o odpowiednio przyjęty model fizyczny i matematyczny. Model fizyczny wyznaczono zakładając, że proces korozji zachodzi równomiernie na całej powierzchni. Model matematyczny przyjęto w postaci równania różniczkowego rządu pierwszego o stałych współczynnikach. Przedstawiono doświadczalną weryfikację modelu matematycznego.
 • Daca, Tomasz; Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Autorzy zaproponowali modyfikację spektroskopowego wyznaczenia stężenia węglowodorów zawartych w wodzie morskiej, polegające na wykreślaniu uniwersalnych linii kalibracyjnych. Linia kalibracyjna określono specjalizując się na 10 olejach różniących się absorpcją w maksimum. Otrzymano liniową zależność wartości A absorpcji w maksimum od stężenia c olejów w wodzie.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds