English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

11 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 11 / 1977 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Wolski, Adam (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówione zasady wyznczenia długości geograficznej z odległości księżycowej stosowane do I połowy XIX wieku. Podane przykądy wykonania obliczeń na podstawie metod opublikowanych w XVIII wieku.
 • Wiśniewski, Bernard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówione straty prędkości statku w zależności od wiatru i fali. Dla 3 statków masowych różnej wielkości dokonano obliczeń w oparciu o teoretyczną metodę energetyczną F.J. Rudiajawa. Główną zaletą przedstawionych wyników jest możliwość oddzielnego obliczania wpływu wiatru i falowania na straty prędkości statku.
 • Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule podano sposób określania optymalnej produkcji trawlera uprzemysłowionego /połowowej i practórczej/ za pomocą programowania liniowego Wobec faktu, że produkcja trawlera uprzemysłowionego składa się z dwóch odrębnych procesów, tj. procesu produkcji wydobywczej i procesu produkcji przetwórczej zagadnienie optymalizacji produkcji trawlera uprzemysłowionego wymaga rozwiązania za pomocą dwóch różnych modeli.
 • Fedorowski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł poświęcony jest próbie opracowania algorytmu modelującego sposób tworzenia zobrazowania na syntetycznym wskaźniku CAS SPERRY. Z uwagi na nieujawnianie przez firmę Spratty metody określania parametrów obszarów zagrożenia opisany algorytm oparty jest na własnych badaniach. W artykule pokazano wyniki doświadczeń wykonanych z zastosowaniem opisanego algorytmu.
 • Fedorowski, Jerzy; Hraczycho, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano jedną z możliwych zasad działania układu kwantyzatora sygnału radiolokacyjnego. PRzedstawiono wyniki doświadczeń przeprowadzonych na układzie wykonanym w Zakładzie Radiolokacji i przedstawiono wynikające z nich wnioski.
 • Fedorowski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiony został problem uśredniania bieżących względnych wartości kursu i prędkości oraz względnej pozycji obiektu w procesie automatycznego śledzenia cyfrowego w systemach radarowych. Opisano w nim również opracowany algorytm generacji danych obarczonych błędami o założonych parametrach rozkładu, niezbędny do doświadczalnej realizacji procesu uśredniania. W artykule przedstawione zostały wyniki prac nad modelowaniem cyfrowym, zobrszaowania ruchu obiektów obserwowanych na ekranych radarów antykolizyjnych. Opisany został algorytm i przeprowadzone z jego pomocą doświadczenia.
 • Wereszczyński, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono środki techniczne w celu zabezpieczenia nawigacyjnego żeglugi morskiej. Środki te podzielono na środki transportu, urządzenia i systemy nawigacyjne oraz obiekty i pomoce nawigacyjne. Wskazano kierunki badań.
 • Jagniszczak, Igor; Kabaciński, Jerzy; Zahorski, Robert (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sposób wykorzystania minikalkulatora z podstawowymi funkcjami i jedną komórką pamięci do rozwiązywania zadań z nawigacji i astronawigacji. Podano przykłady rozwiązań drogi po ortodromie i wysokości ciała niebieskiego. Proponowana przekształcenie wzorów umożliwia dokonywanie obliczeń bez potrzeby zapisywania wartości pośrednich.
 • Gucma, Stanisław; Guliński, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę optymalnej lokalizacji brzegowych systemów radarowych. Metoda ta uwzględnia dokładność pomiarów przeprowadzonych przy pomocy brzegowych stacji radarowych oraz parametry toru wodnego i charakterystyki manewrowe statków.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dokładności namiaru i odległości radarowej. Pomiary były przeprowadzone za pomocą trzech metod dla statków o różnej wielkości. Ustalono zależność pomiarów i określono ich równania regresji.

  There are no files associated with this item.

 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opracowano i przedstawiono metodę badań dokładności pozycji podczas postoju statku oraz w trakcie jego ruchu. Stosunkowo szeroko ze względu na wagę problemu i stopień jego trudności została potraktowana ocena dokładności pozycji statku w ruchu tzn.: - podczas łączności z satelitą. - w czasie między transmisjami.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds